Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance financial controller (zzp)

Posted Jan 18, 2023
Project ID: YIS 9127005
Location
Bergschenhoek, Zuid-Holland
Hours/week
32 hrs/week
Timeline
1 month
Starts: Jan 24, 2023
Ends: Feb 28, 2023
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jan 23, 2023 1:00 PM

Startdatum inzet: 17-1-2023

Duur: 1 maand

Uren: 125

Richtarief: €90 obv functieschaal 10

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


We vragen ondersteuning voor de interne controle van de accountant. Er worden 20-25 gevallen van grondexploitaties gecontroleerd op de juiste uitvoering van Gemeentebeleid (bv. Aanbestedingsbeleid en kaderbrieven grondprijzen) en Mandatering en er worden aan de hand van de interne controle aanbevelingen en bevindingen gedaan. De gemiddelde besteding per geval is ongeveer 5 uur.

De controle bestaat uit de grondverkopen en de overige inkomsten, de grondaankopen, Civieltechnische werken, VTA (Voorbereiding en Toezicht) en evtl. Milieu/Sanering. De controle bestaat o.a. uit:

- Alle stukken verzamelen en documenteren dat deze aanwezig zijn (koopovereenkomst, notarisafrekening, nota Gemeente, transportakte, B&W besluit, financiële boekingsgegevens)

- Controle aansluiting grootboek/koopovereenkomst/transportakte;

- Controle juiste boekjaar;

- Controle inkomende geldstroom;

- Hoe is prijsvorming tot stand gekomen (taxatie?);

- Goed opgenomen in Staat Grondverkopen;

- Hoe is deze opgenomen in grondexploitatie (exploitatie uittreksel);

- Is grondverkoop op juiste grootboeknummer en juiste inkomstensoort geboekt;

- Controle of alles volgens de mandaatregels en beleid (zoals bv. Kaderbrief grondprijzen) van de Gemeente is verlopen

- Controle financiële administratie met achterliggend contract/rede voor doorberekening;

- Juiste grootboeknummer en inkomstensoort (ecl);

- Nota rekenkundig juist;

- BTW juist;

- Op tijd doorberekend;

- Juiste boekjaar;

- Juist opgenomen in exploitatie;

- Documentatie inkomende geldstroom;

- Is alles volgens de juiste aanbestedingsprocedure verlopen?


Wij zoeken iemand met een goede financiële achtergrond heeft op hbo niveau, het liefst iemand met ervaring met grondexploitaties of die bij een accountant gewerkt heeft.

Similar projects

+ Search all projects