Gemeenteprojecten

Freelance directievoerder/toezichthouder Civiele Kunstwerken

Geplaatst 14 jul. 2021
Project ID: YIS010001
Plaats
Gouda
Duur
1 jaar
(2 aug. 2021 - 1 aug. 2022)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Sollicitatie deadline: 21-7-2021 10:00


Inleiding

Het team Civiele kunstwerken van de gemeente Gouda is op zoek naar extra ondersteuning. De taken van de directievoerder zijn altijd ondergebracht geweest bij de beheerafdeling en werden door een inhuurkracht ingevuld. De taken worden nu ondergebracht bij de afdeling Projecten Openbare Ruimte (POR) zodat op deze afdeling alle directievoerders en toezichthouders bij elkaar in één team komen te werken. Dit vullen we graag in met vaste mensen die voor langere tijd hun tanden kunnen zetten in het goed op poten zetten van het dagelijks beheer. Het wordt dus een heel nieuw team met heel veel nieuwe mensen die gezamenlijk aan dit organisatieonderdeel gaan bouwen. Je moet dus wel van een uitdaging houden. We zoeken mensen die echt actief iets neer willen gaan zetten met elkaar. 


Het team Civiele Kunstwerken houdt zich bezig met het beheer van alle kunstwerken in de breedste zin van het woord. Niet alleen bruggen, tunnels en kademuren in de openbare ruimte behoren tot het areaal van het team, ook het beheer van beschoeiingen en duikers maken deel uit van het beheer.


Wat ga je doen:

Als directievoerder/toezichthouder Civiele Kunstwerken ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de verschillende bestekken in samenwerking met onze aannemers. Je taken zijn onder meer:


 • het voeren van zowel directie UAV als toezicht op het contract dagelijks onderhoud vaste Kunstwerken;
 • het voeren van toezicht op projectgebonden onderhoud aan civiele kunstwerken en indien nodig andere civieltechnische werkzaamheden zoals verhardingen, meubilair en riolering;
 • het verzorgen IBIS-besteksadministratie;
 • het vertegenwoordigen van de gemeente als opdrachtgever, zowel intern als extern;
 • het bewaken en controleren of de opdrachtnemer(s) het werk conform de onderhoudscontracten en geldende wet- en regelgeving uitvoert;
 • fungeren als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer en derden tijdens de uitvoering;
 • communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden over de uitvoering;
 • afhandelen van vragen en/of klachten over de uitvoeringswerkzaamheden;
 • rapporteren aan de opdrachtgever over de voortgang, meer en minderwerk en afwijkingen;
 • het houden van voortgangsoverleg/bouwvergaderingen inclusief het verzorgen van de verslaglegging hiervan;
 • het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering;
 • het signaleren en vroegtijdig bijsturen als de gevraagde (technische) kwaliteit niet geleverd wordt / kan worden;
 • bewaken van de voortgang en planning;
 • signaleren van besteksafwijkingen;
 • het controleren of opdrachtnemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert;
 • het voorbereiden en verstrekken van (deel)opdrachten;
 • het beoordelen en afstemmen van planningen en plannen (BLVC-plannen, verkeersplannen, PVA’s e.d.);
 • het beoordelen van meer- minderwerk;
 • het opleveren van de (deel)opdrachten;
 • het beoordelen van termijnen en eindafrekeningen;
 • het analyseren, beoordelen, oplossen en afhandelen van meldingen en klachten van burgers;
 • het signaleren van knelpunten in functioneren van de assets (oog- en oorfunctie);
 • het uitvoeren van inspecties, advieswerkzaamheden en contractopnames.


Met wie werk je samen?

Daarnaast is er een databeheerder en een beleidsmedewerker actief op dit taakveld. Bij projectgebonden onderhoud werk je direct samen met de directievoerder.


Wat heb je in huis?

Kerncompetenties

 • klantgerichtheid en omgevingsbewust
 • samenwerken
 • resultaatgerichtheid
 • zelfstandigheid 
 • flexibiliteit


Functie gerelateerde competenties

 • plannen en organiseren
 • communiceren
 • probleem oplossend vermogen
 • kennis en ervaring met contractbeheersing RAW-systematiek en het voeren van bijbehorende IBIS besteksadministratie
 • kennis en ervaring met beheerpakket GeoVisia
 • overzicht en praktisch technisch inzicht
 • kennis van wet- en regelgeving op gebied van flora & fauna
 • ervaring in het gebruik van Microsoft office pakketten Outlook, Word en Excel
 • zowel schriftelijk als mondeling een goede beheersing van de Nederlandse taal


Indicatief werk en denkniveau 

 • relevante afgeronde technische HBO-opleiding(en) gerelateerd aan de civiele techniek
 • werk en denkniveau HBO
 • minimaal 2 jaar ervaring met UAV-contracten
 • minimaal 1 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie


Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten