Gemeenteprojecten

Freelance Digimakelaar

Geplaatst 5 mei 2021
Project ID: YIS000673
Plaats
Helmond
Duur
7 maanden
(17 mei 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
20 hrs/week
Tarief
Unknown

Over gemeente Helmond

Werken bij de gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn in gemeente Helmond mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk heeft de gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die moet worden gehandhaafd, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Het standaard antwoord is niet ‘Nee, mits’, maar ‘Ja, tenzij’.


Er wordt met trots gewerkt vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën


Achtergrond

De MKB Deal Peel Digitaal richt zich op de collectieve bewustwording van de kansen en mogelijkheden van digitalisering voor het brede MKB. Ook de risico’s kunnen worden belicht. Het is vooral de bedoeling om goede voorbeelden in de spotlights te zetten. Het fieldlab Slimme Maakindustrie is er daar één van, en kan als ‘showcase’ dienen. We zetten in op peer-to-peer inspiratie, omdat gebleken is dat goede voorbeelden uit de praktijk ondernemers écht over de streep kunnen trekken. Het begint bij bewustwording, weten wat er mogelijk is en wie je daarmee kan helpen. Deze informatie- en kennisuitwisseling op collectief niveau (liefst ook digitaal ontsloten) staat centraal in de MKB Deal Peel Digitaal.


Om dit te bereiken worden er een aantal activiteiten ondernomen:


Organiseren bijeenkomsten

 • Door het organiseren van bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken worden bedrijven geïnspireerd over de kansen en mogelijkheden die digitalisering biedt. Als spreker of gastheer voor de bezoeken of bijeenkomsten worden koploper bedrijven uit de regio gebruikt dan wel mensen vanuit (regionale) ICT bedrijven of onderwijsinstellingen. Indien fysieke ontmoetingen niet mogelijk zijn zullen er webinars en virtuele bedrijfsbezoeken worden georganiseerd.


Opzet van kenniskringen

 • Voor groepen ondernemers die samen met anderen concreet en praktisch aan slag willen met bepaalde aspecten van de digitalisering worden kenniskringen opgezet. Deze kleine groepen gaan onder begeleiding van de digimakelaar zich verder verdiepen in zelf gekozen onderwerpen.


Opzet database

 • Om bedrijven met een zelfde soort vraag of uitdaging op een efficiënte manier aan elkaar te koppelen wordt een database opgezet. In de database staat informatie over o.a. de kennisbehoefte van deze bedrijven alsmede de specifieke kennis en ervaring die zij reeds in huis hebben en graag willen delen met andere bedrijven. Ook zal de database voorzien worden met relevante informatie over de kennisgebieden van de onderwijs- en kennisinstellingen. Daar waar mogelijk wordt de verbindingen gelegd met andere initiatieven in de regio


Uitlichten van showcases

 • De reeds opgedane kennis van de projecten uit het Fieldlab kunnen als digitale showcases dienen om andere MKB-bedrijven uit de maakindustrie en andere sectoren te inspireren om op een praktische manier aan de slag te gaan met digitaliseren. De makelaar zal de verhalen verzamelen, bundelen en via korte filmpjes delen via o.a. het digitale platform. 


Instellen van een stimuleringsprijs

 • Ook bestaan er plannen om jaarlijks een stimuleringsprijs uit te reiken aan bedrijven die zich op een innovatieve en onderscheidende manier bezig houden met het verbeteren van de digitale dienstverlening. Dit zorgt onder andere voor extra aandacht en publiciteit voor de activiteiten van het project De Peel Digitaal.


Opdracht

We zijn op zoek naar een ‘digimakelaar’ die de bovenstaande activiteiten kan uitvoeren. Deze persoon bouwt een netwerk vanuit dit thema en legt verbindingen met bedrijfsleven, onderwijs en overheid en andere stakeholders in de Peel en daarbuiten. De opdracht loopt via de gemeente Helmond, maar de dagelijkse coördinatie vindt plaats via het Innovatiehuis De Peel. 


Taken

De taken en werkzaamheden van de digimakelaar zijn op hoofdlijnen:

 • Uitwerken van een hands-on plan van aanpak / jaarprogramma
 • Ontwikkelen van interactieve manieren om kennis/ervaringen te delen, vanzelfsprekend (ook) digitaal
 • Verkennen van de koppeling met het onderdeel menselijk kapitaal / Stageregio Helmond-De Peel
 • Afstemming met andere digitaliseringinitiatieven in de regio ZO-Brabant
 • Kansen verkennen van bestaande ondernemersinitiatieven, waaronder fieldlab Slimme Maakindustrie
 • Draagvlak en bekendheid creëren bij werkgevers- en ondernemersorganisaties
 • Organiseren van bijeenkomsten (in breedste zin van het woord)
 • Makelen en schakelen: koppelen van bedrijven, verbinding leggen met onderwijs/kennisinstellingen
 • Ontwikkelen van een database
 • Suggesties aandragen voor de in te stellen stimuleringsprijs
 • Voortgang rapporteren aan directeur Innovatiehuis en bestuurlijk/ambtelijk trekker


Profiel

Voor de digimakelaar zijn we op zoek naar iemand met de volgende kennis en competenties:

 • HBO-werkniveau
 • Relevante werkervaring, bij voorkeur binnen zowel publieke als private omgeving
 • Kennis van en grote affiniteit met trends in digitalisering en dataficatie
 • Spreekt taal van ondernemers en overheid
 • Heeft een groot netwerk in de regio (MKB), of is in staat dat snel (door) te ontwikkelen
 • Analytisch en resultaat- en oplossingsgericht
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift
 • Omgevingssensitief en teamplayer


Sollicitatie deadline is 10-5 om 09:00 uur

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten