Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance cultuuraanjager (zzp)

Posted Jun 1, 2022
Project ID: YIS 9115316
Location
Waalre , Noord-Brabant
Duration
2 jaren
(Sep 1, 2022 - Aug 31, 2024)
Hours/week
8 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Aug 8, 2022 12:00 PM

Startdatum september 2022

Duur opdracht 2 jaar

Uren per week: 16 uur 

Flexibel inzetbaar en bereid om op locatie te werken.

 

 

 

Waalre is een groene gemeente in de Brainportregio Eindhoven met een rijk verenigingsleven op het gebied van cultuur. 

Onlangs heeft de gemeenteraad de Cultuurnota 2022 vastgesteld. 

 

Een van de speerpunten is het aanstellen van een cultuuraanjager voor Waalre die de volgende 2 opdrachten krijgt:

 

 • Samenwerking van de organisaties in het culturele veld bevorderen en daarmee het culturele klimaat in Waalre versterken.
 • Regeling opzetten voor buitenschoolse cultuureducatie.

 

Ten behoeve van de uitvoering van dit traject zijn wij op zoek naar iemand die past binnen het volgende profiel:

 

 • HBO/WO-werk- en denkniveau bijvoorbeeld Hogeschool CMV, Vrijetijdsmanagement, Kunstvakonderwijs, Theaterwetenschappen, Kunst- en Cultuurwetenschappen etc. 
 • Kennis van cultuureducatie, beleid en onderwijs.
 • Kennis en ervaring met projectmatig werken
 • Kennis van het lokale cultuuraanbod en maatschappelijke ontwikkeling
 • Minimaal 4 jaar werkervaring.

 

Competentieprofiel 

Omgevingsbewustzijn 

Oplossingen zien, ondernemerschap tonen, verbanden en verbindingen leggen, vermogen tot reflecteren, gedreven, empathisch en nieuwsgierig zijn. Dit uit zich vooral in: 

 • Verbindend vermogen; verbinder, netwerker.
 • Lef en een enthousiasmerende houding.
 • Brede culturele en onderwijskundige interesse. Je kent het culture veld van Waalre goed. 

 

Vermogen tot samenwerken 

Afstemmen, partnerschap, gespreksvaardig en kennis van organisaties zoals gemeenten, onderwijs en cultuursector. Dit uit zich vooral in: 

 • Sociaal vaardig, organisatorisch en communicatief sterk zijn.
 • Ontwikkelingsgericht zijn.
 • Samenwerking tussen organisaties in het culturele veld en aanbieders faciliteren en bevorderen.
 • Accuratesse. 

 

Verandervermogen 

Open houding, visie op cultuur en cultuuronderwijs. Dit uit zich vooral in: 

 • Flexibiliteit: om kunnen gaan met verschillen op diverse niveaus en met weerstand.
 • Kunnen inspelen op de (regionale/lokale) actualiteit.
 • Improvisatievermogen; reflecteren op je werk en innoveren op basis hiervan. 
 • Organisatievermogen.
 • Koppelen van visie aan uitvoeringspraktijk; analytisch denken, kansen formuleren, schrijven en adviseren.

 

 

Taakomschrijving; taken en verantwoordelijkheid

 

 • Faciliteren, begeleiden, onderhouden en organiseren van gesprekken met alle betrokkenen binnen het culturele veld. In samenspraak met de betrokkenen stimuleren en organiseren van activiteiten door cultuuraanbieders. Zorgen dat aanbieders elkaar vinden en versterken van het culturele klimaat. Het leggen van verbindingen. 
 • functioneren in de driehoek ‘onderwijs - cultuursector - overheid’. Bewaken van het culturele veld in opdracht van de gemeente en in afstemming met de organisaties die samenwerken binnen dit veld. 
 • Op de hoogte zijn van ontwikkelingen op scholen en de werkwijze van Cultuur met Kwaliteit (C.M.K). Samenwerking met de intermediair C.M.K. is een must. 
 • Signaleren van kansen en knelpunten binnen de buitenschoolse cultuureducatie en bij de cultuuraanbieders.
 • Ondersteunen en bewaken van de voortgang van het traject ‘buitenschoolse cultuureducatie’ en de daarbij beoogde ambities en doelstellingen
 • Herkennen van rollen en verantwoordelijkheden en de juiste mensen daarop aanspreken. 
 • Op de hoogte zijn van provinciale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie 
 • Enthousiasmeren van mensen voor maatgericht werken. 
 • Stimuleren dat mensen elkaar weten te vinden zodat er een breed en actief netwerk ontstaat. 
 • Signaleren waar de behoeften zitten, waar de hiaten in het aanbod zijn of waar de matching tussen vraag en aanbod nog niet soepel tot stand komt. 

 

Doelstellingen:

 

 • Regeling voor Buitenschoolse cultuuronderwijs voor kinderen, laagdrempelig en voor iedereen beschikbaar volgens het zogenaamde ‘rugzakjesmodel’. In beeld brengen wat er nodig is voor de uitvoering van deze regeling.
 • Meer samenhang tussen basisonderwijs, educatie en amateurkunst. 
 • Deelname scholen in Waalre aan het programma “Cultuureducatie met Kwaliteit”.
 • Samenwerking tussen verschillende culturele organisaties en structureel overleg. 
 • Een presentatiedag van de Waalrese culturele organisaties: een dag waarin op een centrale locatie alle verenigingen laten zien waar ze mee bezig zijn (workshops, optredens, erfgoedverhalen, voorwerpen, tentoonstellingen).
 • Iom betrokken inwonerscomité: Culturele manifestatie in het kader van het 100-jarig bestaan van Waalre waarin de regeling de beoogde samenwerking tussen de culturele organisaties en nieuwe vormen van kunst zichtbaar worden.

 

Similar projects

+ Search all projects