Gemeenteprojecten

Freelance Coordinator Burgerzaken

Geplaatst 6 okt. 2021
Project ID: YIS 9102413
Plaats
Cranendonck
Duur
2 maanden
(18 okt. 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
60 - 75 €/hr

Sollicitatie deadline 12-10 15:00

 

Coördinator Burgerzaken incl KCC

 

Je stapt in een functie met meerdere gezichten. Onder jouw supervisie verloopt de dagelijkse praktijk op het gebied van dienstverlening aan onze burgers soepel. Je bewaakt de afdelings- en organisatiedoelen scherp en bij complexere vraagstukken spring je in met deskundigheid en oplossend vermogen. Als rechterhand van de manager is je advies belangrijk: binnen de beleidsontwikkeling in Burgerzaken en dienstverlening, maar ook voor het bestuur en management.

 

Je functie bestaat uit de volgende taken:

 

-      Je coördineert de dagelijkse en praktische werkzaamheden van medewerkers (8-10 personen).

-      Je houdt beleidsontwikkelingen bij en stelt beleidsadviezen op richting management en bestuur.

-      Je bent verantwoordelijk voor het actueel houden van (digitale) informatiekanalen (website, Kennisbank, gemeentegids)

-      Je geeft leiding aan het team burgerzaken. Je past hierbij de gemeentelijke systematiek van projectmatig werken toe.

-      Je treedt initiërend, sturend en coördinerend op en je bent gericht op het herkennen van de vraag.

-      Je stelt, samen met je manager, planningen, plannen van aanpak en programma’s van eisen op. Je stuurt, begeleidt, toetst en evalueert de uitvoering. Je past op basis daarvan de processen en werkwijzen aan.

-      Je coacht medewerkers op gesprekstechnieken

-      Je bent het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en vervult daarmee eveneens een rol op het gebied van HR.

-      Je bent samen met het team verantwoordelijk voor een adequate roosterplanning m.b.t. bezetting medewerkers

-      Je informeert de programmamanager Dienstverlening proactief op knel- en verbeterpunten rondom Dienstverlening.

-      Je formuleert doelstellingen, resultaatafspraken etc. voor Frontoffice

-      Je bent bereid operationeel uitvoering te geven in de rol van front/backoffice medewerker

 

De doorontwikkeling van het team zal zich richting toekomst ontwikkelen op het gebied van:

 

-      Inrichten, herijken en borgen van werkafspraken en werkprocessen. 

-      Verstevigen van het ketengericht denken en werken van medewerkers. Jij ziet wat nodig is en kan, vanuit verbinding, daar naar handelen.

-      Verstevigen van de positie van de frontoffice door middel van optimaliseren kennis en kunde en borgen werkafspraken binnen het team.

-      Je bent (mede) verantwoordelijk voor de doorontwikkeling/transitie Burgerzaken

-      Je richt je op kwaliteitsbevordering door middel van coaching, het organiseren van trainingen en je stuurt, samen met de manager, op de juiste houding en gedrag.

 

Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten