Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance Consultant/Projectmanager Energietransitie (zzp)

Posted Sep 21, 2022
Project ID: YIS 9121059
Location
Waddinxveen, Zuid-Holland
Timeline:
2 months
Starts: Oct 15, 2022
Ends: Dec 31, 2022
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Oct 14, 2022 2:00 PM

Startdatum: z.s.m. 

Aantal uur per week: 32

Duur opdracht: t/m 31/12/2022

Mogelijkheid tot verlenging: waarschijnlijk niet

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 

De gemeente Waddinxveen zoekt een consultant/projectmanager Energietransitie!

 

Wij werken voor de inwoners van Waddinxveen. Samen bouwen we aan een fijne plek om te wonen, te ondernemen en te recreëren.

 

Goed dat je dit leest. Ben jij de consultant/projectmanager Energietransitie die ons helpt met een ingewikkeld vraagstuk? De energietransitie gaat gepaard met onzekerheid voor inwoners. In het coalitieakkoord van Waddinxveen hebben de partijen afgesproken deze onzekerheid voor inwoners zoveel mogelijk weg te nemen. Dit vergt duidelijke en tijdige keuzes van de gemeente op het gebied van de energie-infrastructuur op wijkniveau. Ook moet voor inwoners en verenigingen van eigenaren duidelijk zijn welke duurzaamheidsmaatregelen op welk moment zinvol zijn. Ben jij in staat ons te kordaat helpen in dit proces?

 

Wat ga je doen?

De opdracht bestaat uit drie onderdelen. A. Duidelijkheid geven aan inwoners en B. kwartiermaker startbuurt (proces/organisatie) en C. ondersteuning programmamanager Duurzaamheid bij opschaling van het huidige programma. 

Duidelijkheid voor inwoners

 • Op basis van gesprekken met wethouders en andere in- en externe stakeholders breng je de specifieke vragen en verwachtingen m.b.t. wat de energietransitie voor hen betekent in beeld.  Op basis daarvan formuleer je een praktische en pragmatische opdracht en een beknopt plan van aanpak. 
 • We verwachten dat voor de uitvoering van de opdracht aanvullende expertise ingezet moet worden. Daarvoor bereid je een marktuitvraag voor. 
 • Je zet de marktaanvraag uit, na vaststelling van de programmabegroting 2023-2026 door de gemeenteraad van Waddinxveen.

 

Kwartiermaker Startbuurt (proces)

 • We zijn in Waddinxveen voornemens om in 2023 te starten met de startbuurt Aardgasvrij. Hiervoor zijn we in het najaar van 2022 ook in gesprek met een belangrijke stakeholder. 
 • In de Transitievisie Warmte hebben we gekozen voor een integrale buurtaanpak waarbij we ook naar de andere transities (klimaatadaptatie, biodiversiteit, sociale vraagstukken) willen gaan kijken. Verder werken we in Waddinxveen aan de ontwikkeling en toepassing van ons unieke Bouwen aan de Beweging concept. Met dit concept willen we meer inwoners actief laten meedoen aan de (energie)transitie. Je kijkt hoe dit concept ook in dit proces van de startbuurt toegepast kan worden.
 • Je werkt de globale aanpak van de transitievisie warmte verder uit, waarbij je ook ervaringen in andere gemeenten en steden meeneemt. Je stelt een opdrachtformulering voor de buurtaanpak op en een globaal plan van aanpak inclusief de projectorganisatie. 
 • Je stelt de functieprofielen van de projectorganisatie op; uitgangspunt daarbij is dat we eerst de projectmanager gaan werven en snel daarna de andere benodigde rollen. 
 • Je zet voor ons het functieprofiel voor de projectmanager uit na vaststelling van de programmabegroting 2023-2026 door de gemeenteraad van Waddinxveen en overeenstemming met onze belangrijkste stakeholders.
 • Je werkt nauw samen met onze kwartiermaker startbuurt ‘techniek’ die betrokken is bij de Warmte Samenwerking Oostland. Restwarmte is namelijk een belangrijk alternatief voor aardgas in deze startbuurt. 

 

Ondersteuning programmamanager opbouw transitieprogramma

De activiteiten en positionering van Duurzaamheid in en door de organisatie is de afgelopen twee jaar flink gegroeid. Het transitieprogramma duurzaamheid moet begin 2023 opschalen een volgend niveau van volwassenheid en personele bezetting. De middelen daarvoor komen beschikbaar na vaststelling van de programmabegroting 2023-2026 door de gemeenteraad en effectief vanaf 1 januari 2023. 

 • Je ondersteunt de programmamanager Duurzaamheid tijdelijk in de verdere ontwikkeling van het transitieprogramma zodat deze begin 2023 goed uit de startblokken kan komen. 

 

Voor alle onderdelen geldt:

 • Waar nodig stel je de college- en of raadsvoorstellen op of lever je een bijdrage aan de P&C-cyclus.
 • Je stemt de verwachtingen en voortgang af met de stakeholders inclusief de portefeuillehouder en de ambtelijk opdrachtgever (de programmamanager Duurzaamheid).

 

Team

Je komt in de programmaorganisatie Duurzaamheid te werken. In dit programma werken ongeveer 10 projectleiders en adviseurs. 

 

Je profiel

 • Je hebt gedegen kennis van de energietransitie (incl. wet- en regelgeving, business cases, governance e.d.).
 • Je hebt ruime ervaring als project/programmamanager
 • Je bent omgevingsbewust. Je weet wat speelt in de samenleving en bent in staat dit te vertalen naar een passende uitvoering. Je kunt domein overstijgend denken;
 • Jij bent politiek en maatschappelijk betrokken. Je praat net zo makkelijk met een ambtenaar als met een wethouder, raadslid als bewoner;
 • Jij bent in het bezit van strategisch inzicht, analytisch denkvermogen en financieel inzicht. Je kunt prioriteiten stellen;
 • Jij bent in staat om verder te denken dan het eigen vakgebied en in tot integrale oplossingen te komen.
 • Jij hebt werkervaring bij een gemeentelijke overheid.  Het is een pré als je ook bekend bent met de wereld van woningcorporaties.
 • Klant- en resultaatgericht.

 

Similar projects

+ Search all projects