Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance Consulent WMO (ZZP)

Posted Jul 25, 2022
Project ID: YIS 9118515
Location
Venlo
Duration
5 maanden
(Jul 25, 2022 - Dec 31, 2022)
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
50 - 69 €/hr
Application Deadline: Aug 1, 2022 12:00 PM

Startdatum: z.s.m.

Duur opdracht: 31-12-2022

Uren p week: 32 tot 36 uur per week.

Als sociaal wijkteamlid met aandachtsgebied WMO werk je voor alle inwoners van de gemeente Venlo vanaf 18 jaar, die een ondersteuningsvraag

hebben op één of een combinatie van meerdere leefgebieden, zoals regie, financiën, werk/opleiding, sociale participatie, mentale gezondheid en wonen.

Je vervult daarbij de volgende rollen en daarbij behorende taken:

Arrangeerder

Je zorgt voor een brede vraagverheldering om de ondersteuningsvraag van de inwoner (en zijn netwerk/mantelzorger) in kaart te brengen met als uitgangspunten: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig (trap van oplossingen). Als er maatwerk nodig, draag je er zorg voor dat dit geleverd wordt.

Taken:

 • Het voeren van keukentafelgesprekken met de inwoner (en zijn netwerk/mantelzorger) en in afstemming met hen het opstellen van een leef zorgplan, gericht op het bereiken van doelen.
 • Het stimuleren van eigen kracht en mogelijkheden van de inwoner (en zijn netwerk/mantelzorger) en het optimaal inzetten daarvan.
 • Het zorgdragen voor een afgestemd plan voor en met een huishouden/gezin met meerdere (complexe) ondersteuningsvragen.

 

Regisseur

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de inwoner en zorgt dat alle betrokken professionals met de inwoner dezelfde doelen nastreven welke zijn vastgelegd in een plan.

Taken:

 • Het volgen en sturen op de te behalen doelen uit het leef zorgplan en zorgdragen voor aanpassingen waar nodig.
 • Het werken volgens de formule ‘1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur”. Als er meerdere hulpvragen in het gezin zijn, worden de plannen per lid van het gezin/huishouden op elkaar afgestemd.
 • Indien hierover geen overeenstemming bereikt wordt neemt het jeugdwijkteamlid de beslissing over de inzet van de ondersteuning.
 • Het bewaken of de ingezette ondersteuning voldoende bijdraagt aan de te bereiken doelen (evalueren)
 • Aan het einde van een afgesproken traject toetsen of doelen zijn bereikt en of de geboden ondersteuning en zorg geholpen heeft bij het oplossen van de ondersteuningsvraag

 

Heb jij het in je? Als sociaal wijkteamlid met aandachtsgebied WMO vragen wij van jou

 • aantoonbaar hbo werk- en denkniveau;
 • enige werkervaring als WMO consulent met aandachtsgebied voorzieningen of een ergotherapeutische achtergrond;
 • kennis van wet- en regelgeving op het gebied van Zorg en Welzijn en Participatie;
 • ervaring met regie voeren ten aanzien van meervoudige en/of complexe problematiek;
 • op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen binnen het sociale domein en brede kennis van de sociale kaart.

 

Onmisbare competenties voor deze functie zijn

 • Klantgerichtheid
 • Probleemanalyse
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren

Similar projects

+ Search all projects