Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance consulent CMD jeugdzorg (zzp)

Posted Sep 26, 2022
Project ID: YIS 9121246
Location
Vught, Noord-Brabant
Hours/week
36 hrs/week
Timeline
6 months
Starts: Oct 10, 2022
Ends: Apr 2, 2023
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Oct 8, 2022 2:00 PM

Start zsm

Duur: 1/2 jaar

Uren: 36 uur

Tarief: schaal 9, bij voorkeur iemand met ervaring uit het werkveld

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 

Als klantmanager jeugd vervul je een adviserende en indicerende rol waarbij je veel in contact staat met burgers, collega hulpverleners en netwerkpartners. Met jouw kennis en kunde ondersteun en onderzoek je graag een jeugdhulp aanvraag van een gezin.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de zorg die kinderen en jeugdigen krijgen binnen de gemeente. Je signaleert en zorgt voor vraagverheldering, zodat je een goede inschatting kan maken van de zorg die jeugdigen of ouders nodig hebben. De meeste hulpvragen pak je als klantmanager jeugd zelf op waarbij je ervoor zorgt dat de ondersteuning zoveel mogelijk in de thuissituatie plaatsvindt, door inzet van eigen kracht en netwerk van de jeugdige en zijn of haar gezin. Indien nodig, verleen je toegang tot langdurige of gespecialiseerde jeugdhulp. Je coördineert de hulpverlening en blijft daarbij het centrale aanspreekpunt.

 

Het team van Wegwijs+ (gemeente Vught) bestaat uit 8 jeugdconsulenten/klantmanagers jeugd.

 

Belangrijk is dat je kennis hebt van (complexe) gezinssystemen en verschillende problematieken. Door jouw ervaring weet je de veiligheid van het kind en zijn leefomgeving in te schatten en ben je in staat om hier naar te handelen. Je hebt een brede blik, kennis op hoofdlijnen van de andere terreinen in het sociaal domein en je vindt het leuk om daarin samen te werken.

 

Similar projects

+ Search all projects