Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance concernstrateeg sociaal domein (zzp)

Posted Sep 18, 2023
Project ID: YIS 9139805
Location
Lelystad
Timeline:
1 week
Starts: z.s.m.
Ends: Sep 27, 2023
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 27, 2023 12:00 PM

Startdatum: z.s.m.

Duur opdracht: 6 maanden

Aantal uren week: 28 - 36 uur

Inschaling: schaal 12/13 (gemeente cao)

Voorsteltermijn: 27 september om 12:00

Benodigde devices worden niet verstrekt door de opdrachtgever. (BYOD)In de functie als Concernstrateeg ben je in staat om de volle breedte van het gemeentelijk handelen te overzien. Je hebt gevoel voor de (historie van) organisatie, maar kunt ook vooruit kijken naar wat Lelystad over twintig jaar nodig heeft. Je brengt ontwikkelingen met elkaar in verband en formuleert daarop een (toekomst)strategie. Tegelijkertijd kun je die strategie vertalen naar tactisch en zelfs naar operationeel niveau. Je bent in staat om een ingezette lijn te borgen vanaf idee tot aan praktische uitvoering. Jij bent niet uitsluitend met de toekomst bezig, maar voelt ook naadloos aan waar het nu schuurt en bent in staat om dan ‘in te stappen’ – nog voor iets een probleem wordt. Dit kun je binnen de ambtelijke organisatie, maar ook ten behoeve van het bestuur en de Raad.

Ook binnen de samenleving trek je complexe participatietrajecten. Je creëert beweging en verbindt, op een prettige manier. Jouw interventies worden gevoeld als welkome hulp, niet als top-down sturing. Je houdt de directie – dat eindverantwoordelijkheid draagt – adequaat op de hoogte van wat je doet en ziet.

Hoewel je portfolio, zeker over de jaren heen, kan veranderen, zoeken we voor deze vacature iemand met ervaring en affiniteit met het sociaal domein. In de aankomende periode zal de maatschappelijke agenda richting geven in het sociaal domein, samen met de partners creëren we een beweging vanuit het perspectief van de inwoner. Als Concernstrateeg denk en doe jij daaraan mee.

Je gebruikt deze maatschappelijke agenda om de integraliteit in het sociaal domein vorm te geven. Verder heb jij visie op het oppakken van de sociale opgaven die en de richting die in het raadsakkoord daarop gegeven wordt. Binnen onze kerngroep sociaal domein neem je de verantwoordelijkheid voor het inzichtelijk maken van noodzakelijke strategische, fundamentele en thema overstijgende afwegingen. Hiervoor breng je de bestuurders en eerstverantwoordelijk adviseurs (proactief) in stelling om hierover uitspraken te doen en/of besluiten te nemen of actie te ondernemen. Vanuit deze kerngroep bouw je daarmee actief mee aan de versterkte samenwerking tussen beleid, uitvoering, inkoop en financiën. Dit betekent dat jij het sociaal domein goed kent – in alle aspecten (arbeidsparticipatie, welzijn, WMO, jeugd en onderwijs) van wetgeving tot cultuur, van partners in het veld tot (landelijke) netwerken. Je kunt je de materie snel eigen maken, zodat je betrekkelijk snel aan de slag kunt om in de verschillende teams te zorgen voor de juiste focus en energie. Hierdoor verloopt de interne en externe samenwerking optimaal.

Specifieke taken

 • signaleren en benutten van mogelijkheden voor de verdere integratie van beleid en strategie;

 • je vertaalt strategische/ beleidsmatige koerswijzigingen naar uitvoering;

 • signaleren van mogelijke knelpunten en lacunes in strategische samenwerkingsverbanden en processen

 • stevigheid in ondersteuning van de directeur Sociaal Domein directeur die kan adviseren en ondersteunt in de communicatie;

 • Stimuleren van de doorontwikkeling en als nodig coördineer je strategische netwerken zowel binnen als buiten de organisatie;

 • Je neemt deel aan of initieert diverse overlegstructuren en netwerken namens het CT en het bestuur met betrekking tot het fysieke en sociale beleid van Lelystad (deze overlegstructuren kunnen op landelijk, regionaal en lokaal niveau zijn maar ook binnen de ambtelijke organisatie);

 • Je verbindt, handelt en beïnvloedt deelnemers in de overlegstructuren vanuit een eigen visie op Lelystad.

Functie-eisen

Je bent een enthousiaste expert met een bewezen staat van dienst. Voor jou is deze functie een logische stap in je carrière en je bent gewend om binnen het lokaal bestuur op het hoogste niveau te functioneren. Dat je analytisch sterk, en snel bent is dus noodzakelijk en vanzelfsprekend. Jij bent diegene die graag het voortouw in complexe dilemma’s en opgaven neemt en kunt overtuigend je ideeën over de bühne brengen. Maar je kunt ook de ‘eer’ aan de ander laten en je collega’s laten excelleren. Daarnaast heb je deze belangrijke competenties:

 • Hbo werk- en denkniveau;

 • als netwerker ben je in staat om “buiten” naar “binnen” te halen;

 • ben je politiek-bestuurlijk sensitief en weet je om te gaan met politieke geladenheid en tegenstrijdige belangen;

 • uiteraard ben je omgevingsbewust en leidt jouw inspanning tot het gewenste resultaat;

 • heb je kennis van een gemeentelijke organisatie en ervaring binnen een bestuurlijke omgeving;

 • daarnaast ben je inspirerend en vernieuwend met een heldere visie, je weet waar je waarde kunt toevoegen;

 • je weet hoe een gemeentelijke organisatie werkt.

Similar projects

+ Search all projects