Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance concerncontroller (zzp)

Posted Sep 6, 2023
Project ID: YIS 9139193
Location
Assen, Hybrid
Timeline:
3 months
Starts: Oct 1, 2023
Ends: Dec 31, 2023
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
90 - 105 €/hr
Application Deadline: Sep 12, 2023 12:00 PM

Startdatum: 01.10.2023

Duur: t/m 31.12.2023

Inzet: 36 uur per week

Inschaling: Schaal 13 CAO Gemeenten

Richtlijntarief: € 105,00 excl btw max


Organisatie/ Team

Ruim 650 mensen zetten zich in voor de groei van de gemeente Assen. Onze gemeente is een open en informele organisatie die dichtbij de inwoners, ondernemers en partners staat. Dat doen we vanuit verschillende rollen: soms zijn we nog de overheid die bepaalt, maar steeds vaker sluiten we aan bij initiatieven van onze doelgroepen. Ons perspectief is de netwerkorganisatie: onze medewerkers werken samen met partners aan de opgaven voor de gemeente. Dat maakt ons werk interessanter, maar ook complexer.

Team

Je maakt deel uit van het Concern Management Team. Het team bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur, drie concernmanagers met ieder eigen aandachtsgebieden, de directiesecretaris en de concerncontroller. Als team zijn jullie samen verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie. Als concerncontroller heb je een gemeentebrede onafhankelijke, strategische, toetsende en verbindende rol. 

   

Wat ga je doen?

·        Je levert een strategische bijdrage aan de behoefte aan sturing en beheersing van de gemeente Assen.

·        Je bent een deskundige en kritische gesprekspartner voor bestuur, directie en management met een autonome verantwoordelijkheid. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over kansen, bedreigingen en risico’s voor de organisatie en kijkt mee bij de totstandkoming en uitvoering van organisatieopgaven, teamplannen, programma’s en projecten.

·        Je beoordeelt of doelen haalbaar zijn binnen de beschikbare tijd en binnen de (financiële) kaders, waarbij je verbetervoorstellen doet of daarvoor signalen afgeeft.

·        Je stelt beleids- en risicoanalyses op en stimuleert de organisatie om de kwaliteit/effectiviteit van het werk te verbeteren, de efficiency te vergroten en de kosten te beheersen.

·        Je analyseert en interpreteert rapportages op de aspecten sturing en beheersing en vertaalt deze naar concernbrede managementadviezen en informatie voor de planning & control cyclus.

·        Je anticipeert op in- en externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar daarmee samenhangende sturings- en verantwoordingsvraagstukken.

·        Je bent opdrachtgever voor de planning & control cyclus.

·        Je adviseert het bestuur en management op het gebied van planning & control, doelmatigheid, rechtmatigheid en efficiency van beleid.

·        Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming en ziet toe op naleving van de concernkaders en sturingsinstrumenten.

·        Je informeert en adviseert directieleden en het college van B&W over complexe beleids- en financiële vraagstukken en relevante trends en ontwikkelingen.

·        Je bent als concerncontroller eerste aanspreekpunt voor de accountant en de provincie in haar rol als toezichthouder. Als concerncontroller rapporteer je aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur.


Wie ben je?

·        Je bent in staat om bestuur en management een spiegel voor te houden over koers, doelstellingen en risico’s en biedt tegelijkertijd hulp om ‘control’ in de organisatie te versterken. Dit doe je op authentieke wijze met gevoel voor politieke verhoudingen en met behoud van de intermenselijke relatie.

·        Je bent analytisch bovenmatig sterk ontwikkeld en weet discussies scherp te krijgen met oog voor de relatie, waarbij je jouw omgeving voor je weet te winnen.

·        Je beschikt over een groot oordeel-vormend vermogen en weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Bovendien weet je wanneer het volstaat om mee te kijken en schakel je bij als meedoen wenselijk is.

·        Je bent in staat om ‘door de cijfers heen te kijken’ en je begrijpt het maatschappelijk krachtenveld.

·        Je krijgt anderen mee in veranderingen door op weerstanden in te gaan en daar een positieve draai aan te geven. Hierdoor toon en creëer je begrip. Je kunt op verschillende niveaus communiceren waarbij je anderen overtuigt door zaken helder uit te leggen.

 

Wij vragen

·        Een academisch werk- en denkniveau en aangevuld met een opleiding op het gebied van control, bedrijfsvoering en/of financiën.

·        Minimaal 4 jaar relevante ervaring in een soortgelijke functie.

·        Een bij deze tijd passende visie op organisatiebrede planning en control.

·        Een sterke politiek-bestuurlijke antenne.

·        Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.

·        Onafhankelijk, analytisch sterk, overtuigingskracht en innovatief.

Similar projects

+ Search all projects