Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance communicatieadviseur natuer mei de Mienskip (zzp)

Geplaatst 10 mrt. 2023
Project ID: YIS 9130035
Plaats
Wirdum, Friesland
Uren
8 Uur/week
Periode
1 jaar
Start: 3 apr. 2023
Einde: 1 apr. 2024
Tarief
Onbekend
Uiterste voorstel datum: 17 mrt. 2023 17:00

Startdatum inzet: 3-4-2023

Uren: 8 uur per week

Schaal: 11

Duur: opdracht is in eerste instantie 1 jaar, met optie tot verlenging

VOG: Deze functie kent een VOG plicht.Heb jij een hart voor de natuur en landbouw en lijkt het je mooi om vanuit je professie hier een rol in te spelen?

Wij zijn Natuer mei de Mienskip, een samenwerking tussen 11 organisaties*. We zoeken samen met grondeigenaren naar manieren om het natuurnetwerk Nederland (NNN) in Fryslân te realiseren. We willen daarbij o.a. natuurgebieden beter met elkaar en met het omliggende agrarische gebied verbinden. We bieden daarbij ondersteuning, advies én hulp bij het zoeken naar fondsen. Zo werken we mét en voor de mienskip aan een groen en natuurrijk Fryslân met een zoveel mogelijk ingericht natuurnetwerk.

Eind 2021 rondden we de pilotfase af. Nu maken we de stap richting uitvoering. Ons doel is om t/m 2027 met 1.500 hectare (tenminste 500 hectare functiewijziging en 1.000 ha inrichting) aan de slag te gaan uit de natuurontwikkelingsopgave in de provincie. Hiermee is een budget gemoeid van ongeveer € 36 miljoen.

In 2014 legden de provincie en het rijk afspraken over het realiseren van natuurdoelen vast in het Natuurpact. De natuurontwikkelingsopgave is één van de onderdelen van dit pact. De uitvoering van het Natuurpact bestaat uit verschillende onderdelen. Natuer mei de Mienskip loopt naast het provinciale programma. Waar mogelijk versterken ze elkaar.

Meer informatie over Natuer mei de Mienskip vind je op: www.natuermeidemienskip.nl

* Natuer mei de Mienskip bestaat uit de Friese Milieufederatie, It Fryske Gea, LTO Noord, Staatsbosbeheer, Het Friesch Grondbezit, Natuurmonumenten, Kollektivenberied Fryslân, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, de Provincie Fryslân, het Collectief Particuliere Natuurbeheerders en Wetterskip Fryslân.

Wat vragen wij

Je bent een strategische, creatieve en pragmatische (hands-on) communicatieadviseur. Jij bent een kei in het vertalen van een boodschap naar heldere communicatie. Je bent iemand met een politieke antenne die uitstekend kan samenwerken met partijen met verschillende belangen. Je hebt een probleemoplossende instelling en bent flexibel.

 

Het realiseren van resterende opgave NNN is geen gemakkelijke opgave gezien de inhoudelijke en procesmatige complexiteit en de indirecte relatie met de vele andere opgaven die momenteel spelen of nog gaan spelen in het landelijk gebied. NmdM is een programma van 11 partijen, het is dus belangrijk dat je met de werkgroep communicatie (met daarin communicatie-afgevaardigden van de 11 organisaties) samenwerkt en in verbinding blijft met de programmamanager, het programmabureau en het Adviesteam. Daarnaast is het belangrijk dat je zelfstandig kunt opereren. 

Inhoud van de functie

Een aantal concrete werkzaamheden voor de communicatieadviseur zijn:


•    trekken werkgroep communicatie 

•    verder ontwikkelen communicatiestrategie en -boodschap

•    coördineren van de ontwikkeling van de middelen, afhankelijk van gekozen strategie

•    informeren en betrokken houden van de achterbannen van de 11 partijen bij voortgang en resultaten, de werkgroep communicatie heeft hierin een rol

•    checken communicatie in verschillende gebieden

•    uitdragen van de resultaten van Natuer mei de Mienskip

•    adviseren en begeleiden van de communicatie

•    (laten) beheren website

•    nieuwsbrieven (laten) maken en versturen

•    beheren huisstijl en (laten) vervaardigen informatiematerialen

•    organiseren van kennisbijeenkomsten en netwerkactiviteiten, met mogelijke ondersteuning vanuit het programmateam

•    opzetten social media activiteiten en proactief benaderen van media


Waar beschik je over:

  • Hbo-opleiding communicatie of je hebt vergelijkbare kennis en ervaring;

  • Ervaringen met opstellen van omgevings- en stakeholderanalyses en het ontwikkelen en uitvoering van een communicatieframe;

  • Goede schrijfvaardigheid;

  • Beheersing van de Friese taal is een pre.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten