Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance communicatieadviseur Klimaat en Natuur (zzp)

Posted Mar 16, 2023
Project ID: YIS 9130010
Location
Lelystad , Flevoland
Duration
1 jaar
(Apr 3, 2023 - Mar 31, 2024)
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Mar 27, 2023 12:00 PM

Startdatum: 3 april 2023 (of z.s.m. zodra een VOG beschikbaar is)

Einddatum: 31 maart 2024 (duur is 1 jaar)

Aantal uren week: 32 (gefaseerd starten is een mogelijkheid)

Thuiswerkratio: 50|50

Inschaling: 10a Cao Gemeenten


LELYSTAD GEEFT LUCHT

Lelystad. Stad op nieuw land. Hoofdstad van Nederlands jongste provincie Flevoland. Op dit moment telt Lelystad ruim 83.000 inwoners. De ambitie is om door te groeien naar 120.000 inwoners in 2040 waarbij de stad zich ontwikkelt als een groene, gezonde, aantrekkelijke stad. Daar zit toekomst in! Lelystad maakt zich klaar voor een next level. De stad wil groter en sterker worden. Steeds meer op eigen benen staan en haar unieke kwaliteiten beter inzetten.

Werken voor Lelystad

Wie werkt voor Lelystad, pakt zijn verantwoordelijkheden, is transparant, resultaatgericht en kiest slim. Dat geldt voor iedereen in onze organisatie. Dat doen we in een open cultuur, met zo min mogelijk managementlagen. We zijn experts op ons eigen vakgebied en zorgen dat we dat ook blijven. We werken volgens onze kernwaarden: samen, betrokken en duidelijk. We hebben onze vaste taken, maar leveren ook onze bijdragen aan grotere opgaven in de stad. Dat doen we samen met partners, ondernemers en inwoners.

We versterken daarom onze strategische kracht en zorgen ervoor dat we onze organisatie zo inrichten dat we onze dienstverlening op orde houden en kunnen werken aan het waarmaken van de ambities van de stad. We zoeken een communicatieadviseur Klimaat en Natuur voor de duur van één jaar.

Opgave Natuur

Bij vaststelling van het raadsakkoord 2022-2026, de strategische agenda, Lelystad Next Level, Omgevingsvisie en Koersdocument zijn er stevige ambities en doelstellingen geformuleerd voor Lelystad en de ontwikkeling van nieuwe natuur. Hiermee is natuur een belangrijke drager geworden voor verdere ontwikkeling van de stad en benutten we het voor de realisatie van meerdere maatschappelijke opgaven.

 

Lelystad is een groene stad met veel (nieuwe) natuur. De basiskwaliteit voor het behouden en verder ontwikkelen van natuur in en om Lelystad is goed. Nationaal Park Nieuw Land (incl. Marker Wadden en Oostvaarderplassen), Natuurpark, Zuigerplasbos en bestaande groenstructuren zijn iconisch en maken deel uit van onze identiteit. Lelystad hecht waarde aan de wisselwerking tussen mens, stad en natuur. Natuur is altijd dichtbij. Er is een opgave om een beter evenwicht te creëren zodat Lelystad op een goede manier bij kan dragen aan én gebruik kunnen maken van de natuur. Zo zijn de stad en haar inwoners beter bestand tegen huidige maar vooral ook toekomstige uitdagingen in een stad met groeiambities.

 

Agenda Natuur

Om invulling te kunnen geven aan de bestaande ambities en doelen, binnen de complexiteit van de verschillende opgaven, is er een duidelijke focus en een stevig fundament nodig. De Agenda Natuur vormt deze basis en biedt de vertaling naar gemeentelijke inzet van maatregelen. Om tot deze Agenda te komen is een proces ingericht waarbij verschillende producten worden opgeleverd. Gedurende het gehele proces vindt op verschillende momenten en met verschillende doelgroepen participatie plaats. Communicatie speelt daarin een grote rol maar is momenteel nog onvoldoende vormgegeven.

 

Klimaatadaptatie

De gemeente Lelystad heeft flinke ambities als het gaat om klimaat adaptatie. Vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie hebben wij de opdracht om voor 2050 klimaat adaptief ingericht te zijn. Hiervoor is een Lelystadse Adaptatie Strategie opgesteld. Deze strategie biedt concrete doelstellingen die worden gerealiseerd in de periode 2023 – 2026 en biedt ruimte voor participatie met inwoners en organisaties. 


Vraag

Vanuit de opgave Natuur wordt er gezocht naar een communicatieadviseur Klimaat en Natuur die zowel strategische als uitvoerende communicatiewerkzaamheden kan verrichten voor 32 uur per week. Je wordt onderdeel van het Communicatieteam van de gemeente Lelystad. De werkzaamheden zullen met name betrekking hebben op de volgende domeinen:

  • Natuur en vergroeningsprojecten

  • Klimaatadaptatie

  • Circulaire Economie


Het is een pre dat hij/zij kennis of ervaring heeft met genoemde domeinen en noodzakelijke ervaring heeft met inwonersparticipatietrajecten voor gemeenten.

 

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Opstellen van strategische communicatieplannen.

  • Uitvoering geven aan goedgekeurde communicatieplannen en campagnes.

  • Ontwikkeling en inzet van gekozen communicatiemiddelen.

  • Actieve rol in participatie- en communicatieplan agenda natuur samen met het kernteam (t.b.v. Agenda Natuur).

  • Opstellen van (web)teksten, nieuwsberichten, social media berichten.

  • Coördineren van persberichten, uitvoeren publiekscommunicatie (bewonersbrieven, presentaties, folders etc.).

  • Bewaken van de huisstijl en zorgen voor nieuwe content voor presentaties en infographics.

Similar projects

+ Search all projects