Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance commissiegriffier (zzp)

Posted Mar 13, 2023
Project ID: YIS 9130144
Location
Nieuwerkerk aan den IJssel , Zuid-Holland
Duration
Start date: Apr 1, 2023
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
90 - 103.5 €/hr
Application Deadline: Mar 22, 2023 1:00 PM

Startdatum zsm

Duur opdracht: 6 maanden, met optie tot verlenging

Aantal uur per week: 32-36 uur per week

Schaal: 11

Indicatie uurtarief: 103,50

Wij werken Hybride waardoor variabele werktijden en thuiswerken tot de mogelijkheden behoord.

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


Ben jij een proactieve adviseur met affiniteit en kennis van gemeentelijke democratie en besluitvormingsprocessen. Een onafhankelijk collega met politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Een integere collega die initiatief durft te nemen, positief gericht is op samenwerking, beschikt over organisatorische vaardigheden, flexibel is in houding en tijd, maar bovenal gestructureerd en planmatig werkt.

Word dan commissiegriffier bij de gemeenteraad van Zuidplas!

De gemeenteraad van Zuidplas bestaat uit 29 leden verdeeld over 8 fracties. Er zijn momenteel 19 fractieadviseurs. Als griffie willen we toegankelijke en hoogwaardige ondersteuning bieden aan de raad en raadsleden, maar hechten we ook aan de samenwerking met het college van Burgemeester en Wethouders en de ambtelijke organisatie van de gemeente.


De griffie heeft daarom een echte spilfunctie in de gemeentelijke organisatie. Zo zorgen we voor een goede voorbereiding van de vergaderingen en adviseren we de raad, raadsfracties, raads- en fractieadviseurs. 


De griffie is ook het aanspreekpunt voor het college en de ambtelijke organisatie over de werkwijze en besluitvorming van de gemeenteraad. Inwoners kunnen bij ons terecht voor vragen over of aan de raad. Naast de commissiegriffier bestaat de griffie uit een griffiemedewerker, raadsadviseur en griffier, we zijn een jong, betrokken en enthousiast team.

Is het presidium op het juiste moment geïnformeerd over de wijziging in de planning?

Is er al duidelijkheid over de invoering van de omgevingswet en hoe we dat willen implementeren? Moeten we aanpassingen doen in ons Reglement van Orde nav de laatste wetswijziging omtrent geheimhouding in de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur?

Zomaar een paar vragen die afgelopen week bij de griffie in Zuidplas aan de orde kwamen en waar we een antwoord op moeten vinden. 

Als commissiegriffier verzorg je de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van raads- en programmacommissievergaderingen, informatiebijeenkomsten en werkbezoeken.

Je bent adviseur voor raadsleden en fractieadviseur, maar ook fungeer je als sparringpartner voor de organisatie. Je bent een positieve teamspeler die goed kan samenwerken en bijdraagt aan het gezamenlijke resultaat.

Je (dagelijkse) activiteiten bestaan onder meer uit:

o   Je verzorgt de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van raads- en programmacommissievergaderingen, informatiebijeenkomsten en werkbezoeken waaronder:

o   Opstellen van agenda’s;

o   Adviseren van de raadsleden over de inzet van raadsinstrumenten, zoals moties, amendementen en initiatiefvoorstellen;

o   Afhandeling van de vergaderstukken van de raad en/of programmacommissies;

o   Verzorgen van de agenda in Notubiz;

o   Bewaakt de voortgang van de afdoeningsvoorstellen in de Lange Termijn agenda, toezeggingen en moties;

o   Het ondersteunen van voorzitters;

o   Het ondersteunen de raadswerkgroep Raad in Beeld.

o   Je organiseert mede diverse activiteiten voor de raad (informatiebijeenkomsten/programmacommissie), zoals werkbezoeken (binnen en buiten het gemeentehuis), maar ook de bijeenkomst Gast van de Raad.

o   Je onderhoudt contact met inwoners (bv. particulieren, instanties, stichtingen en ondernemers) die willen inspreken of vergaderingen van de raad willen bijwonen.

o   Je levert een bijdrage aan het optimaliseren en verbeteren van de informatiestromen en andere werkprocessen.

o   Je bent aanspreekpunt voor de raadsleden en fractieadviseurs, maar ook voor de ambtelijke organisatie.


Functie-eisen:

·        Je hebt aantoonbare kennis van het juridisch kader waarbinnen de griffie opereert (zoals de Gemeentewet, Awb, Woo en AVG).

·        Je beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit en begrijpt de rol die de griffie daarin vervult.

·        Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.

·        Je werkt secuur en accuraat en weet van aanpakken.

·        Je kunt goed plannen en organiseren.

·        Je bent bereid flexibele werktijden te werken (zowel overdag als in de avonduren).

·        Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.

Similar projects

+ Search all projects