Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance coördinator welzijn en vrijwillige inzet (zzp)

Posted Jul 20, 2022
Project ID: YIS 9118365
Location
Almere , Flevoland
Duration
5 maanden
(Aug 8, 2022 - Jan 20, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jul 27, 2022 9:00 AM

Startdatum: z.s.m.

Einddatum: 31 december 2022

Aantal uren week: 24-40 uur (In beginsel 24 u/w, mogelijk uit te breiden tot 40 u/w.).

 

 

Devices (mobiel/laptop) worden niet verstrekt door de opdrachtgever.

 

Wij verwachten dat we behoefte hebben aan een coördinator die ten behoeve van meerdere locaties activiteiten rond vrijwilligerswerk, welzijn en informele ondersteuning initieert, ondersteunt dan wel coördineert. 

 

Op dit moment hebben we in Almere meerdere locaties voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dat gaat om kleinere tot grotere locaties voor de opvang van 200+ vluchtelingen. Voorbeeld van een grotere opvanglocatie is Alnovum.

Op de locaties zijn al locatiemanagers actief en er is een overkoepelend manager die de locatiemanagers ondersteunt. Deze managers zorgen ervoor dat de leefomstandigheden voor bewoners optimaal zijn en blijven. Zij zijn vooral gericht op de fysieke omstandigheden, ‘bed-bad- brood’, en de processen die daarmee samenhangen. Daarbij kunnen vrijwilligers betrokken zijn (bv bij de uitgifte van maaltijden). 

 

Aanvullend aan de locatiemanagers zoeken wij een  coördinator welzijn, vrijwillige inzet en sociaal-culturele activiteiten.

Deze coordinator houdt zich bezig met het ondersteunen, initieren en coördineren van activiteiten die zijn gericht op welzijn, sociaal-cultureel werk, informele ondersteuning en vrijwillige inzet, ten behoeve van Oekraïners in Almeerse opvanglocaties. 

 

Locatie werkzaamheden

Deze coördinator voert deze functie uit in de eerste plaats op / ten behoeve van de in de opvanglocaties verblijvende Oekraïners, maar legt tevens de verbinding met andere in Almere verblijvende Oekraïense ontheemden. Daarbij heeft Alnovum (of een locatie daar in de buurt) een centrumfunctie voor die activiteiten die voor álle Almeerse Oekraïners toegankelijk zijn.

Voor, door en samen met Oekraïners zelf.

De Schoor en VMCA, het reguliere aanbod van welzijnswerk en vrijwilligerswerk, staan in grote mate al open voor Oekraïners. (Bv. Jeugdland, kindervakantieweken, buurtsportcoaches, activiteiten voor moeder en kind, taal in de wijk). Voor zover mogelijk zal de coördinator daar naartoe verwijzen en bevorderen en regelen dat Oekraïners daarbij aansluiten. Het blijft daarnaast nodig om op en ten behoeve van de opvanglocaties zelf activiteiten te organiseren die (in de eerste plaats) op de onderlinge ontmoeting, contact, ondersteuning en welzijn zijn gericht. Daarbij is het zelf- en samendoen belangrijk, gecombineerd met betrokkenheid van Almeerse vrijwilligers en de buurt.

 

Voorbeelden van activiteiten

-   Faciliteren van een ‘market place’ voor vraag en aanbod van onderlinge hulp/hulp uit de buurt, fysiek op locaties danwel via Facebook/telegram groepen

-   Bevorderen en mogelijk maken van gebruik van ‘eigen’ vervoer: fiets(les)project, informeel autovervoer (‘automaatjes’) etc.

-   Sociaal-culturele activiteiten, sport en spel, vrijetijdbesteding, muziek 

-   ondersteunen religieuze activiteiten / verbinden met Almeerse kerken en andere organisaties (ook andere dan christelijk-orthodoxe religie)

-   ondersteunen informele ondersteuning (maatjesprojecten gericht op bestrijden van eenzaamheid)

-   opzetten – per locatie – van steungroepen: ‘Vrienden van Alnovum’, of andere vormen van betrokkenheid uit de buurt. Deze steungroepen te vormen samen met Oekraïners en vrijwilligers uit de buurt, gericht op wat de betreffende locatie nodig heeft (bijvoorbeeld: leren fietsen, buurt leren kennen, vrienden maken in de buurt, oppas voor moeders die even eruit moeten, taalprojecten, etc…).

-   Alles wat het welzijn en het sociale leven van Oekraïners (in opvanglocaties) ten goede komt

 

Verbinding met de buurt en sociale kaart

Veel soortgelijke activiteiten worden al door Almeerse organisaties georganiseerd, voor Almeerders. Voor zover Oekraïners daar (beter) terecht kunnen kan daarnaar verwezen worden. Het is daarom noodzakelijk nauw contact en samenwerking te houden met De Schoor, VMCA en gemeente, die de sociale kaart goed kennen. 

 

Kennis van de (eigen) cultuur en taal

We zoeken een coordinator die ervaring, affiniteit, competenties, enthousiasme en daadkracht heeft op bovengenoemde werkzaamheden. Voeling met de eigen cultuur en de Nederlandse cultuur en ‘diverse’ samenleving is noodzakelijk. 

Twee- of meertalig: minimaal Russisch en Engels, liefst ook enig Nederlands.

 

Similar projects

+ Search all projects