Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance coördinator openbare ruimte (zzp)

Posted Jun 20, 2022
Project ID: YIS 9116445
Location
Nuenen , Noord-Brabant
Duration
3 maanden
(Jul 4, 2022 - Sep 30, 2022)
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jun 27, 2022 12:00 PM

Startdatum zo snel mogelijk

Einddatum 30 september 2022

Aantal uur per week: 24

Functieschaal: 11A


 

Wij zijn voor de gemeente Nuenen op zoek naar een coordinator openbare ruimte binnen.

 

In verband met de tijdelijke afwezigheid van de huidige afdelingsmanager Realisatie neemt de coördinator van het cluster Openbare Ruimte Binnen tijdelijk de rol als afdelingsmanager Realisatie waar voor de komende maanden (tot oktober 2022). Om deze reden zoeken we een tijdelijk vervanger van de coördinator Openbare Ruimte Binnen voor de komende maanden.

 

Je werkt als coördinator Openbare Ruimte Binnen intensief samen met de tijdelijk afdelingsmanager Realisatie, dit is je eerste aanspreekpunt. Daarnaast werk je intensief samen met de andere coördinatoren van de afdeling Realisatie. De afdeling bestaat naast het cluster Openbare Ruimte Binnen uit de clusters: Vergunningen-Handhaving-Veiligheid (VHV), Centrum Maatschappelijke Deelname & Facilitaire Zaken (CMD & FZ) en Openbare Ruimte Buiten.

 

Als coördinator Openbare Ruimte Binnen ben je verantwoordelijk voor de dagdagelijkse (inhoudelijke) aansturing van het cluster. Het cluster Openbare Ruimte Binnen houdt zich bezig met de volgende onderwerpen: afval/reiniging, wegen, riolering, groen, civieltechnische projectleiding, werkvoorbereiding, gemeentelijke gebouwen, spelen & bewegen, OVL/civiele kunstwerken. 

 

Specifiek ga je aan de slag met: 

 •   Dagdagelijkse (inhoudelijke) aansturing cluster, aanspreekpunt voor medewerkers, vraagbaak op het gebied van de Openbare Ruimte
 •   Maatwerkafspraken maken medewerkers over verlofopbouw
 •   Voeren gesprekken (gesprekscyclus) met medewerkers, inventariseren wensen opleiding en dit verwerken in een overzicht
 •   Periodiek overleg met de portefeuillehouder
 •   Begeleiden cluster bij P&C-cyclus (begroting, jaarrekening)
 •   Samen met waarnemend afdelingsmanager Realisatie voorbereiden team coaching cluster
 •   Samen met waarnemend afdelingsmanager Realisatie grip krijgen op de inzet van capaciteit cluster (met name i.v.m. uitvraag projecten): opzetten capaciteitsplanning
 •   Ondersteunend bij ziekteverzuimtrajecten
 •   Verlengingen inhuur
 •   Opzetten/organiseren “open dag” introductie nieuwe raads- en collegeleden (in samenspraak met medewerkers en andere coördinatoren)
 • Bepalen servicenormen Meldingen Openbare Ruimte (samen met coördinator cluster Openbare Ruimte Buiten)
 • Ondersteunen op het gebied van beheer & onderhoud woonwagenlocaties waar mogelijk (geen must)

 

 

Wie ben jij?

Je bent een inspirerende persoonlijkheid en een communicatief vaardige verbinder, die resultaten boekt en eigenaarschap stimuleert. Een optimist, die met humor en energie te werk gaat. Je bent besluitvaardig en combineert daadkracht met natuurlijk overwicht. Je hebt een open en directe stijl, waarmee je draagvlak creëert. 

 

Wat breng je mee?

Naast de genoemde persoonlijkheidskenmerken vragen wij het volgende:

·        HBO/WO werk - en denkniveau

·        Ervaring als leidinggevende/coördinator

Ervaring in een politiek bestuurlijke omgeving 

Werkdagen: flexibel (niet op vrijdag)

Similar projects

+ Search all projects