Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance coördinator informatiebeveiliging/Ensia (zzp)

Posted Jul 18, 2022
Project ID: YIS 9118164
Location
Bladel , Noord-Brabant
Duration
6 maanden
(Sep 1, 2022 - Feb 28, 2023)
Hours/week
16 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Aug 22, 2022 10:00 AM

Uren per week: 16

Duur:  per 1/9 tot en met 28/02/2023

Tarief: indicatief medior 57,00 euro. Voor een geschikt en ervaren profiel is er ruimte in het tarief. Stel voor met een tarief dat past bij de kennis en ervaring.

Thuiswerken (deels) is mogelijk, maar om in te werken graag wat vaker aanwezig.

 

 

Wegens vertrek van onze collega is gemeente Bladel op zoek naar tijdelijke ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging.

 

 

·       Is op organisatieniveau verantwoordelijk voor het actueel houden van het beleid, het opstellen van procedures, het adviseren bij projecten en het managen van risico’s evenals het opstellen van rapportages.

·       Coördineert in samenwerking met de andere gemeenten het formuleren van informatieveiligheidsbeleid.

·       Stelt voor de eigen organisatie de informatieveiligheidsanalyse op en zorgt voor de actualisatie hiervan.

·       Coördineert in samenwerking met de andere gemeenten de prioritering van informatieveiligheidsmaatregelen uit de informatieveiligheidsanalyse en de uitvoering van het actieplan informatieveiligheid.

·       Stelt een afstemmingsmechanisme op voor overleg en rapportage met betrekking tot informatieveiligheid.

·       Ondersteunt de directie en de afdelingshoofden met kennis over informatieveiligheid, zodat zij hun verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van de informatievoorziening juist kunnen invullen.

·       Is aanspreekpunt voor medewerkers van de organisatie over het onderwerp informatieveiligheid.

·       Volgt de externe invloeden die van invloed zijn op het informatieveiligheidsbeleid en de informatieveiligheidsanalyse.

·       Bevordert het beveiligingsbewustzijn in de organisatie, geeft instructie aan nieuwe medewerkers over het informatiebeveiligingsbeleid.

·       Houdt de registratie van informatiebeveiligingsincidenten bij in een incidentenregister en is verantwoordelijk voor de juiste afhandeling en evaluatie van incidenten.

·       Wordt door de medewerkers geïnformeerd over beveiligingsincidenten en legt deze vast ten behoeve van rapportages.

·       Rapporteert over de informatieveiligheid in de P&C managementrapportages. Hierbij bundelt de coördinator informatieveiligheid de deelbijdragen van de afdelingsmanagement.

·       Neemt deel aan informatie veiligheidsoverleg en intern afstemmingsoverleg informatiebeveiliging.

·       Is verantwoordelijk voor de coördinatie van de Ensia rapportages en organiseert en begeleidt de IT audit

 

 

Jij brengt mee: 

We verwachten een opleiding op HBO niveau, en de nodige ervaring om de werkzaamheden grotendeels zelfstandig te kunnen uitvoeren. 

Als je een vergelijkbare rol hebt vervuld bij een gemeente, vinden we die ervaring zwaar wegen en hoeft het geen jarenlange ervaring te zijn.

Similar projects

+ Search all projects