Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance clustermanager dienstverlening GGD en leerplicht (zzp)

Posted Sep 18, 2023
Project ID: YIS 9139825
Location
Dordrecht
Timeline:
6 months
Starts: z.s.m.
Ends: Mar 18, 2024
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 26, 2023 12:00 PM

Het betreft een tijdelijke vacature voor een periode van ongeveer 5 maanden, waarbij een zo snel mogelijke stardatum wenselijk is.

Duur: start z.s.m.

Aantal uren: 32 uur

Schaal: 14

Richttarief: Max €123,50 - (all-in tarief inclusief reiskosten, excl. BTW)De huidige clustermanager dienstverlening (GGD en LVS) maakt binnen de DG&J de overstap naar een andere functie per 1 oktober. Ter overbrugging naar een vaste vervulling van deze positie zoeken we een stevige en hands-on kandidaat voor tijdelijke vervulling tot ongeveer februari 2024.

Waar kom je te werken?

De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) is partner van de gemeenten en is zowel uitvoerder als specialist op het gebied van publieke gezondheid, aansturing van integrale jeugdgezondheidszorg, onderwijsdeelname en huiselijk geweld en ouderen- en kindermishandeling. Met het uitvoeren van deze (wettelijke) taken helpt de DG&J inwoners van jong tot oud mee te doen aan een gezonde en sociaal veilige samenleving in Zuid-Holland Zuid.

Wie zijn wij?

Het algemeen bestuur (AB) van de GR bestaat uit tien wethouders van de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit vier wethouders. De DG&J telt ca. 400 medewerkers, waarvan 140 inhuur (incl. medewerkers voor de vaccinatiecampagne in het najaar 2023). De organisatie is kwalitatief en financieel op orde.

De organisatie bestaat uit de volgende vier clusters, elk aangestuurd door een integraal verantwoordelijke clustermanager:

  • Dienstverlening (DV): hieronder vallen 4 teams. Te weten team Leerplicht en voortijdig schoolverlaten, team Algemene infectieziektebestrijding gezondheid & milieu, team Expertisecentra vaccineren en seksualiteit, team Toezicht KO en WMO.

  • Bedrijfsvoering (BV): dit cluster ondersteunt bestuur, directie en management. Hieronder vallen o.a. Communicatie, ICT en Financiën.

  • Regie, Onderzoek & Advies (ROA): dit cluster is verantwoordelijk voor beleidsadvisering en heeft een kennisfunctie naar gemeenten en partners. Hieronder vallen o.a. Gezondheidsbevordering, Epidemiologie en Openbare geestelijke gezondheidszorg.

  • Gezond en Veilig Opgroeien (G&VO): hieronder vallen de onderdelen VT en SOJ.

Wat ga je doen?

Als integraal manager stuur je het cluster dienstverlening aan. Je bent verantwoordelijk voor de continuïteit van de uitvoering van taken binnen het cluster. Je stuurt op kwaliteit, budget, personeel in- en externe informatievoorziening.

De recente structuurwijziging per 1 september 2023 binnen het cluster, vraagt om sturing op de inbedding van de nieuwe structuur in taken en processen. Je stuurt, controleert, instrueert en coacht 4 teamleiders bij het invullen van hun nieuwe rol in houding en gedrag. Ook ben je verantwoordelijk voor de personele zorg binnen het cluster.

Je bent inhoudelijk nauw betrokken bij (beleidsmatige) ontwikkelingen op het gebied van een aantal dossiers, namelijk het vaccinatiecampagne van de GGD in het najaar 2023, het PFAS/Chemours dossier en de pandemische paraatheid. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de betrokken teamleiders, volgt en speelt in op omvangrijke externe ontwikkelingen op deze dossiers. Dit vraagt van jou ook dat je aansluit bij diverse regionale en landelijke en zorg draagt voor de continuïteit in de samenwerking. 

Wat breng je mee?

·      WO werk- en denkniveau, aangevuld met relevante werkervaring;

·      Gerichte ervaring met de vakgebieden leerplicht/ vroegtijdig schoolverlaten en/ of algemene gezondheidszorg, en/of affiniteit met dienstverlening aan inwoners;

·      Kennis van en vaardig in het integraal management en leidinggeven;

·      Gerichte werkervaring binnen een overheidsorganisatie.

 

De gewijzigde structuur in het cluster vraagt om een bedrijfsmatige manier van leidinggeven. De nadruk ligt daarbij voor jou op het operationele en tactische vlak. Je blijft daarbij mensgericht, geeft vertrouwen maar durft ook los te laten of te delegeren. Als de situatie daar om vraagt, treed je besluitvaardig op.

Als echte verbinder in het netwerk, vraagt deze functie om een grote mate van politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Je bent omgevingsbewust en alert op signalen uit de interne- en externe omgeving. Met jouw strategische visie en samenwerkingsgerichtheid vertaal je signalen en draag je zorg voor de interne- en externe afstemming daarvan.

Similar projects

+ Search all projects