Gemeenteprojecten

Freelance Casusregisseur Jeugd

Geplaatst 18 mei 2021
Project ID: YIS000706
Plaats
Son en Breugel
Duur
3 maanden
(1 jun. 2021 - 1 sep. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
40 - 55 €/hr

Son en Breugel, een gemeente die volop in ontwikkeling is.

Onze organisatie telt ca. 80 medewerkers; professionals met een breed en uitdagend takenpakket. We zijn in deze dynamische omgeving van samenwerking met gemeenten, bedrijven en instellingen op weg om ons te ontwikkelen tot een sterke regiegemeente. We werken samen en maken optimaal gebruik van de kennis en kunde van andere organisaties. We maken duidelijke afspraken en werken resultaatgericht. Binnen deze context krijg je volop kansen om jezelf verder te ontwikkelen en ons personeelsbeleid biedt mogelijkheden om prestaties van medewerkers extra te belonen.


Onze filosofie? ’ Wij zijn een maatschappelijke onderneming’.

We zoeken dan ook collega’s met ondernemersbloed. Mensen met eigen initiatief die een impuls willen geven aan onze nieuwe manier van werken. Onze medewerkers staan dicht bij de inwoners en de ondernemingen. We luisteren naar signalen uit de samenleving om de kwaliteit van onze dienstverlening te vergroten.

 

CMD

Het CMD Son en Breugel bestaat een netwerk van professionals uit de nulde en eerste lijn die zich gezamenlijk integraal inzetten om inwoners van Son en Breugel op maat te ondersteunen.

Deze professionals zijn onderverdeeld in verschillende expertises als de front office, Wmo, jeugd, leerplicht, woningaanpassingen, participatie en op diverse niveaus. Deze professionals hebben met elkaar gemeen dat ze allen werkzaam zijn in het sociaal domein, breed kunnen signaleren en verbinden en daarmee zorgen voor een sluitende aanpak van preventie t/m veiligheid.


We zoeken een casusregisseur CMD, een ervaren professional met een brede helicopterview en kennis van jeugd en Wmo met de nadruk op jeugd, die het team van casusregisseurs jeugd aanvult t.a.v. oplopend aantal aanvragen.

 

Wanneer zetten we de casusregisseur in?

Op het moment dat de hulpvraag de enkelvoudige vraag zoals hierboven overstijgt op bijvoorbeeld meerdere leefgebieden en/of meer dan 1 professional actief is betrokken bij de hulpvraag of zorg, wordt er een casusregisseur CMD toegewezen. Dit kan zijn vanuit de volgende routes:

Ø bij de front office wordt geconstateerd dat dit nodig is

Ø door de professional wordt bij de verdiepende vraagverheldering geconstateerd dat dit nodig is, hierbij kan oftewel diezelfde professional de casusregie uitvoeren of wanneer dit niet passend is, wordt er een andere professional toegewezen als casusregisseur.


Taken casusregisseur

Het mandaat van de casusregisseur m.b.t. inzetten van niet vrij toegankelijke zorg is zo geregeld dat de casusregisseur vanuit een 1 huishouden, 1 plan werkmethode

 • Signaleert dat er zorg nodig is vanuit de niet vrij toegankelijke zorg en bespreekt deze signalering/proces met het huishouden.
 • In gesprek gaat met huishouden m.b.t. deze inzet en besluit of de zorg kan worden ingezet.
 • Bij instemming vanuit het huishouden voor deze inzet zal de casusregisseur samen met de medewerker van de niet vrij toegankelijke inzet en het huishouden de verdere inzet/route bespreken.
 • Vervolgens maakt de casusregisseur de beschikking op, zodat de hulp kan starten.
 • De casusregisseur adviseert vanuit (werk)ervaring en expertise aan cliënten, collega’s en ketenpartners.
 • Incidenteel kan de casusregisseur worden gevraagd bij te springen bij de Front Office en telefonisch of per mail vragen van inwoners of anderen beantwoorden of doorzetten.
 • De casusregisseur neemt deel aan procesgerichte en casusoverleggen.


Wie ben jij?

Gezien de cruciale rol die de medewerker CMD in het hele proces speelt en gezien zijn hierboven genoemde taken en verantwoordelijkheden, worden hoge eisen gesteld aan de kwalificaties:

 • Minimaal Hbo-niveau
 • SKJ registratie
 • Een generalistische en systemische kijk op kind, huishouden, omgeving en netwerk, m.a.w. cliëntgericht, systeemversterkend, vraag- en oplossingsgericht, omgevingsgericht en outreachend werken.
 • Vaardigheden, kennis en attitude op het gebied van triage/risico-inschatting, complexe gezinsproblematiek en hulpverlening
 • (de-)escalatie sensitiviteit in combinatie met de mogelijkheid out-of-the-box te denken
 • Kennis van de sociale kaart
 • Digitaal vaardig gezien de huidige situatie met Corona maatregelen
 • Enkele jaren ervaring binnen eenzelfde soort functie
 • Ervaring met Suite Sociaal Domein en/of een vergelijkbaar systeem


Sollicitatie deadline is 25-5 om 15:00 uur

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten