Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance business controller VRLN onderdeel GGD (zzp)

Posted Apr 24, 2023
Project ID: BusinesscontGGDVenlo
Location
Venlo, Hybrid
Timeline:
6 months
Starts: May 1, 2023
Ends: Nov 1, 2023
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
75 - 90 €/hr
Application Deadline: Apr 27, 2023 2:00 PM

Starts: 1-05-2023

Eind: 1-11-2023 (optie tot een verlenging van een half jaar)

Schaal:11 / 12

Niveau: Medior / senior

Richtlijn tarief: €75 - €90Businesscontroller - GGD 

Opdracht

Veiligheidsregio Limburg Noord is voor het organisatieonderdeel GGD op zoek naar een ervaren business controller. De belangrijkste taak binnen deze opdracht is het inzichtelijk maken (en behouden) van de personele capaciteit en inhuur gekoppeld aan specifieke geldstromen. Voor 2023 en 2024 is dit een speerpunt vanwege diverse incidentele geldstromen. Daarnaast zal het aanvragen en afwikkelen van specifieke subsidies en SPUK’s aan de orde zijn waarbij afstemming met andere GGD’s in Nederland wenselijk en/of gevraagd is. Wij zijn op zoek naar een stevige counterpartner die financieel goed onderlegd is en ervaring heeft met het aanvragen en afwikkelen subsidies, productiefinanciering en SPUK’s van het Rijk. Ervaring met gemeentelijke financiering is daarbij gewenst. Ook ervaring met het ontsluiten van data uit productiesystemen achten wij van belang.


Functie-eisen

Specifieke taken:

-         Adviseert en ondersteunt diverse managementteams over (complexe) vraagstukken op het gebied van planning & control en bedrijfsvoering

-          Signaleert interne en externe ontwikkelingen en adviseert proactief over de (financiële) consequenties die deze ontwikkelingen hebben op het vastgestelde beleid

-         Levert een bijdrage aan de totstandkoming en beheersing van de begroting en ondersteunt bij de uitvoering van de planning & control cyclus

-         Bewaakt de verbinding tussen inhoud van de processen en de middelen die hiervoor worden ingezet Analyseert de maandelijkse resultaten, doet waar nodig voorstellen voor verbetering en draagt zorg voor implementatie

-         Draag mede zorg voor de ontwikkeling en implementatie van nieuw (centraal) financieel beleid en doet voorstellen ter verbetering van de ondersteuning aan het primaire proces

-         Ondersteunt afdelingen met de uitvoering van risicomanagement en procesoptimalisatie 

Similar projects

+ Search all projects