Gemeenteprojecten

Freelance Business Controller Sociaal Domein

Geplaatst 20 mei 2021
Project ID: YIS 9095292
Plaats
Helmond
Duur
6 maanden
(1 jun. 2021 - 30 nov. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Doelstelling:

Is de businesspartner van het afdelingshoofd en directeur sociaal domein en daarnaast het financiële en bedrijfskundige geweten van het sociaal domein. Initieert verbeteringen op het gebied van de brede bedrijfsvoering. Zorgt voor een adequate en on-time verslaggeving en advisering aan de directeur Sociaal domein, het management van de gemeente Helmond en alle betrokken in- en externe partijen. Vertaalt externe ontwikkelingen naar (financiële) consequenties voor de gemeente Helmond. 


Resultaatgebieden


Analyse en rapportage

 • Onderzoekt bedrijfskundige consequenties van beleidsvoorstellen en maakt inschatting van kansen en bedreigingen zodat de haalbaarheid van beleidsresultaten wordt vergroot
 • Maakt realistische en onderbouwde inschattingen omtrent interne en externe ontwikkelingen en de strategische, tactische en operationele consequenties die het beleidsgebied beïnvloeden
 • Is verantwoordelijk voor de (continue) ontwikkeling van de managementcontrolcyclus. Bevordert eenduidige management- en stuurinformatie, tijdige bijsturing van de bedrijfsvoering, en maakt inschatting welke verdeling van mensen en middelen de realisatie van de strategie optimaliseert
 • Analyseert (financiële) informatie en afwijkingen tussen budget, prognose en realisatie van uitgaven met betrekking tot het sociaal domein
 • Ontwikkelt prestatie-indicatoren en draagt in overleg met de verantwoordelijke managers zorg voor het laten uitvoeren van geformuleerde acties
 • Zorgt dat consistente managementinformatie (o.a. maandrapportages) wordt gegenereerd


Beheersing (control)

 • Adviseert over risicomanagement aan het management van het sociaal domein
 • Beoordeelt de bijdragen aan de planning & controlcyclus, adviseert het management hierover en heeft vanuit een eigenstandige verantwoordelijkheid een rechtstreekse lijn richting de concerncontroller.
 • Coördineert en verwerkt de jaarlijkse afrekening met zorgaanbieders


Advisering

 • Fungeert als proactieve sparringpartner voor de directie en het management van het sociaal domein en projectleiders over financieel-economische onderwerpen
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd op strategisch, tactisch en operationeel niveau over het sociaal domein
 • Initieert integrale oplossingen over bedrijfskundige vraagstukken
 • Leidt (financiële) werkgroepen en is verantwoordelijk voor de implementatie van verbetervoorstellen


Deze positie wordt gewaardeerd in schaal 11/12 Cao gemeenten.


Sollicitatie deadline is 25-5 om 11:00 uur