Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance business architect proces- en productiebesturing (zzp)

Posted Jan 10, 2023
Project ID: YIS 9126587
Location
Apeldoorn, Gelderland
Timeline:
Starts: Jan 18, 2023
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jan 17, 2023 12:00 PM

Belastingdienst B/cao

Uren per week: 36,00

Standplaats: Apeldoorn

Max tarief: € 105,00

Startdatum inzet: 10-1-2023

Tijdelijke functie, met optie op vastAls businessarchitect proces- en productiebesturing ben jij de verbindende factor tussen verschillende stakeholders en weet je precies hoe je alle belangen bij elkaar kunt brengen. Jij zorgt voor een up-to-date bedrijfsarchitectuur voor het deeldomein proces- en productiebesturing. Naast de besturing van processen en productie, omvat die architectuur ook productieplanning, monitoring en herstel. Voor de productieplanning speelt een grote verbeterslag, waarbij jij zorgt dat deze voldoet aan de architectuurkaders en aansluit op de andere domeinen.

Dit doe je niet alleen. Binnen het team PPK werk je samen met drie professionals aan de gewenste ontwikkeling van proces- en productiebesturing, met als doel om de logistieke beheersing van de Belastingdienstprocessen en de data daarbinnen te verhogen. Samen zorgen jullie voor het uitwerken van concepten en kaders, geven jullie advies en zorgen jullie voor optimalisatie van processen en de inrichting van nieuwe of gewijzigde processen en de besturing ervan. Op deze wijze kan de organisatie zich in de gewenste richting ontwikkelen. Je hebt daarbij oog voor de procesaspecten zoals logistieke juistheid, tijdigheid, volledigheid en beveiliging.

Je treedt op als adviseur van het management en geeft richting aan het ontwerp en de inrichting van proces- en productiebesturing binnen de kaders van de concernarchitectuur en de domeinarchitectuur. Ook adviseer je collega-architecten op het onderwerp en zorg je ervoor dat de businessarchitectuur en de IV-architectuur synchroon lopen. 

Hiermee wordt het takenpakket:

  • opzetten businessarchitectuur en businessprocessen functioneel beheer

  • opzetten businessarchitectuur en businessprocessen Zaakadministratie

  • opzetten businessarchitectuur en businessproces Integrale planning van klant tot klantprocessen (ism domein GKT) 

Achtergrond opdracht

Binnen de Belastingdienst is functioneel beheer ingericht conform BISL. In BISL vallen 2 onderdelen te onderkennen: Gebruiksbeheer en Functionaliteitenbeheer. We hebben het hier over Gebruiksbeheer, de beheersing van de productie nadat proces en ICT in productie gebracht zijn. Dit gaat dan over het plannen van de productie, monitoren hiervan, behandelen van uitval, herstellen van productie waar nodig, etc.

Naast voorgaande wil de Belastingdienst overstappen naar zaakgericht werken. De vertaling van de kaders die voor zaakgericht werken neergezet zijn naar de impact op proces- en productiebeheersing behoort ook tot het werkpakket. Kennis van Business Enterprise Studio en vaardigheid op het modelleren van businessarchitecturen zijn noodzakelijk.

De directie centrale administratieve processen(CAP)van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor massale (fabrieksmatige en kantoor) processen van klant tot klant, waarin transactieprocessen, toezichtsprocessen en inning als één geheel met elkaar samenwerken. Het binnen de afdeling Centrale Functies gepositioneerde team proces- en productiekwaliteit (PPK) is verantwoordelijk voor kaders en inrichting van de logistieke beheersing van deze samenwerkende processen. Een centrale positie binnen de belastingdienstorganisatie, omdat de gebruikers van de producten van dit team verspreid zitten over B/CAP, Douane een B/SSO F&MI. 


Functie-eisen:

  • Ervaring met het ontwikkelen van plannings- en beheerprocessen rondom omvangrijke, geautomatiseerde transactie- en administratieve productieprocessen

  • Aanwezige opleiding in businessanalyse of aantoonbaar door ruime ervaring

  • Kennis van Business Enterprise Studio (BES) is noodzakelijk

  • Vaardigheid op het modelleren van businessarchitecturen

This vacancy is exclusively intended for Dutch-speaking candidates Because all communication & documentation for this role is in Dutch we cannot and will not make any exceptions. We kindly ask English speaking candidates not to respond.

Functie-wensen

  • Kennis van organisatieveranderings-, inrichtings- en procesprincipes en hebt ruime ervaring in het toepassen ervan. BISL (raamwerk voor functioneel beheer).

Similar projects

+ Search all projects