Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance bestuursadviseur (zzp)

Posted Sep 23, 2022
Project ID: YIS 9121217
Location
Oirschot, Noord-Brabant
Timeline:
11 months , 4 weeks
Starts: Nov 1, 2022
Ends: Nov 1, 2023
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 29, 2022 4:30 PM

Startdatum 1-11-2022

Looptijd voor een jaar, wellicht overname na die periode

Schaal 10

Richttarief 63, geen knockout

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 

Als bestuursadviseur houd je zicht op de afhandeling van bestuurlijk belangrijke dossiers en coördineer je de afstemming tussen de bestuurder, de organisatie, de gemeenteraad en externe partijen. Jouw advisering is gericht op de overkoepelende samenhang en strategie van onderwerpen.

Collega’s binnen de organisatie adviseer je op samenhang en kwaliteit in voor de bestuurders belangrijke dossiers, daarbij treed je op als klankbord voor het MT en de beleidsadviseurs. Je verbindt in de brede zin tussen de organisatie en bestuurder, raad en externe partijen en tussen onderwerpen.

Regionaal gaat het vooral om de samenwerking met andere Kempengemeenten, de 20 andere gemeenten in de Metropool regio Eindhoven en diverse andere organisaties.

Je levert in overleg met de directie je bijdrage aan kwalitatieve (kwartaal)rapportages en andere producties.

Je kunt omgaan met tegengestelde belangen en kunt daarbinnen helder adviseren. Dit doe je door inhoudelijke en procesmatige vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Je waakt over de tijdigheid van de uitvoering van bestuurlijke en ambtelijke opdrachten en je scheidt hoofd- van bijzaken.

 

Functie-eisen:

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau met bij voorkeur een bestuurskundige achtergrond
 • Je hebt drie tot vijf jaar werkervaring
 • Je hebt een visie op verbonden partijen en regionale samenwerking en bent goed in staat ook over de grenzen van je eigen vakgebied heen advies uit te brengen (integrale advisering)
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en politieke (on)mogelijkheden
 • Je bent een harde werker, straalt gezag uit en hebt een stevige persoonlijkheid.
 • Je bent kritisch en in staat om tegenwicht te bieden en te sturen op resultaat
 • Je hebt een duidelijke mening en kunt deze zowel schriftelijk als mondeling overtuigend verwoorden
 • Je kunt goed samenwerken, bent sensitief en bent een verbindende schakel tussen de collega-adviseurs intern en ook extern
 • met collega’s van regiogemeenten, bedrijfsleven en andere partners
 • Er is veel te doen in en rond Oirschot en na een korte periode van invoegen ga je toevoegen. Een heldere prioritering en
 • strategie en rolvast ga je advies geven aan de ambtelijke en bestuurlijke organisatie
 • Je bent in vele opzichten flexibel en kunt de Haarlemmer smeerolie van de organisatie worden op belangrijke dossiers en impactvol bezig zijn, in en buiten de gemeentegrenzen.

 

Belangrijke competenties: Communicatief, Strategisch, Bestuurlijk-Politiek sensitief, Samenwerken, Netwerken, Verbinden 

 

GEMEENTE OIRSCHOT

Oirschot is een unieke gemeente binnen de Brainportregio en De Kempen. Rijk aan prachtig erfgoed en verrassende natuurgebieden. Vanuit de kernboodschap: ‘Monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis’ werkt Oirschot aan een levendige en leefbare gemeente voor inwoners, bedrijven en toeristen.

Hier gaat het om de verbinding met de samenleving en het ondersteunen van goede initiatieven. En het is belangrijk dat iedereen mee kan doen! Een mooie, schone en veilige gemeente is waar het om gaat. Oirschot bruist van de ambitie en heeft hechte samenwerkingen met partners in de regio. De gemeente heeft, mede door haar centrale ligging, hechte samenwerkingen met partners in de regio.

 

De gemeente werkt in een thematische netwerksamenwerking met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, inwoners en overheden. Op het gebied van werken en wonen acteert de gemeente samen met acht gemeenten in het zogenaamde Stedelijk Gebied (de stad Eindhoven en omliggende gemeenten) als één gemeente.

Daarnaast is Oirschot via een gemeenschappelijke regeling verbonden met de vijf Kempengemeenten; Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel – De Mierden. Op

ambtelijk niveau zijn onderdelen van de organisaties samengevoegd. De focus voor de komende jaren is gericht op een verdere professionalisering van de organisatie (onder andere door de wendbare medewerker) en het verbeteren van het procesmatig werken (integraliteit en planmatigheid zijn belangrijk hierbij).

 

In Oirschot wordt gewerkt vanuit de kernwaarden: respect & vertrouwen, bevlogenheid & lef, in contact zijn & samenwerken en netwerken. In Oirschot zijn de lijnen kort, de bevlogenheid hoog, de ambitie stevig en kun je echt impact hebben! Voor het team Bedrijfsvoering en Interne Dienstverlening zoeken wij een enthousiaste bestuursadviseur, die midden in de bestuurlijk en ambtelijke organisatie een centrale rol speelt met de verbonden partijen

 

Similar projects

+ Search all projects