Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance beleidsuitvoerder sociaal domein (jeugd en onderwijs) (zzp)

Posted Sep 12, 2022
Project ID: YIS 9120617
Location
Deurne, Noord-Brabant
Hours/week
24 hrs/week
Timeline
3 months
Starts: Sep 26, 2022
Ends: Dec 31, 2022
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 23, 2022 12:00 PM

Start : zsm

Duur: 31-12-2022

Uren: 24 uur per week

Tarief: passend bij schaal 10


In deze functie werk je zowel voor het team ontwikkeling (9 u per week) als het team uitvoering Zorg in Deurne ( 15 u per week). Deze opdracht loopt t/m 31 december 2022 met een reële kans op verlenging.

 

Wat ga je doen als beleidsuitvoerder sociaal domein?

•       Je behandelt aanvragen en verantwoordingen subsidies onderwijs en jeugd

•       Regionale (en landelijke) campagnes op het gebied van alcohol, roken, drugs, gamen zet je lokaal uit

•       Je bent kartrekker van de werkgroep opgroeien en opvoeden (onderdeel lokaal preventie-akkoord)

•       Je hebt een rol bij het (mee) organiseren van uitvoerende en preventieve taken, activiteiten en bijeenkomsten zoals het participatie café

•       Je verricht ondersteunende werkzaamheden voor de beleidsmedewerkers onderwijs en jeugd

•       Je bent verbindend tussen beleid en uitvoering voor wat betreft preventieve jeugdtaken

 

Dagindeling:

 

Je start je dag met het beoordelen van subsidie aanvragen onderwijs. Je maakt hier een overzicht van. Onderdelen waar je nog vragen bij hebt, bespreek je met de beleidsmedewerker. Je sluit aan bij het overleg cluster Jeugd van Zorg in Deurne.

Daarna bereid je de werkgroep opgroeien en opvoeden voor volgende week voor. Deze werkgroep heeft de opdracht activiteiten te bedenken en uit te werken om te zorgen dat in 2025 minder opvoeders in Deurne opvoedstress ervaren; opvoeders beter weten waar ze met opvoedvragen terecht kunnen en meer jongeren ervaren dat ze passende hulp krijgen bij problemen. Je gaat zorgen voor een interactieve bijeenkomst waar alle deelnemende partijen hun bijdrage leveren.

Je pauze gebruik je om naar huis te rijden en daar verder te werken. Je werkt je mails bij en maakt een nieuwsbrief voor scholen. Aan het eind van de middag heb je nog een regionaal overleg via teams met collega’s over aanpak preventie drugs en de campagne die lokaal uitgezet moet worden.

De functie is ontstaan omdat een tweetal collega's projectleiders worden bij onze gemeente en hierdoor geen ruimte hebben om bovenstaande taken op te pakken.

Je legt verantwoording af aan de twee teamleiders van de afdeling Samenleving. 

 

Functie eis: 

Je hebt ervaring in een soortgelijke rol.

Similar projects

+ Search all projects