Gemeenteprojecten

Freelance Beleidsmedewerker WOZ/Belastingen

Geplaatst 28 mei 2021
Project ID: YIS 9095658
Plaats
Waalre
Duur
77 jaar, 7 maanden
(3 jun. 2021 - 1 jan. 2099)
Uren/week
20 hrs/week
Tarief
60 - 75 €/month

Functieomschrijving

Eerste aanspreekpunt voor team WOZ/Belastingen.

Heffen marktgelden, precario, aanslagen afvalstoffen.

Bezwaren heffingen afhandelen

In samenspraak afdelingen aanpassen belastingverordeningen om in december aan gemeenteraad voor te leggen. Verwerken in begroting 2022.

Zaken aanleveren voor interne controle, Ensia audit.

Contacten Waarderingskamer.

Ondersteuning overgang applicatie Gisvg naar Key2Belastingen


Functie-eisen

Uitgebreide kennis en ervaring op WOZ en Belastingen.


Sollicitatie deadline is 02-6 om 13:00 uur