Gemeenteprojecten

Freelance Beleidsmedewerker Sociaal Domein (Welzijnszaken, Jeugd en Onderwijs) 10 - 20 uur

Geplaatst 6 jul. 2021
Project ID: YIS 9097789
Plaats
Ridderkerk
Duur
77 jaar, 6 maanden
(30 jun. 2021 - 1 jan. 2099)
Uren/week
10 hrs/week
Tarief
Unknown

Lokatie: Ridderkerk

Deadline: 13-07 12:00


Twee beleidsmedewerkers met verschillende thema's in hun portefeuille gaan afwisselend met zwangerschapsverlof. Het gaat om de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht en de thema's zijn onder andere welzijnszaken, jeugd en onderwijs. De strategische keuzes zullen door de zittende beleidsmedewerkers worden opgepakt, de interim kandidaat mag aan de slag met een afgebakend takenpakket, waarbij de gemeenschappelijke deler het onderhouden van het netwerk van belanghebbenden is.


Bij bijna alle taken gaat het erom, dat er geen proactieve actie wordt verwacht in die tijd. Er hoeven geen grote bijeenkomsten georganiseerd te worden, maar wellicht wel wat voortgangsgesprekken, mogelijke vragen en aansluiten bij structurele overleggen. 


Wij zoeken daarom een medior beleidsmedewerker. 


Wat ga je doen:


Voor de periode september t/m januari staan de volgende taken klaar. De dikgedrukte onderstreepte punten hebben prioriteit:


Sport

 • Sportbeleid 
 • Nationale sportweek bijspringen
 • Buurtsportcoaches 
 • Akkoord van Albrandswaard
 • SPUK aanvraag 2022
 • Nieuwsbrief sport

Welzijn

 • Eenzaamheid
 • Uitrol Albrandswaard tegen eenzaamheid
 • Bijeenkomst coalitie in oktober
 • Bijeenkomst coalitie in januari/februari
 • Week tegen eenzaamheid bijspringen
 • Dementievriendelijke gemeente
 • Werkgroep WWZ-beraad dementie & mantelzorg (met Tonia Ruybroek en Lea Beks)


Cultuur

 • Cultuurbeleid
 • Nieuwe cultuurnota
 • Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (ondersteuning Burcin)
 • Opstart project i.s.m. Burçin en projectleider
 • Contact Kunstgebouw
 • Nieuwsbrief cultuur

Overig

 • Huisartsen
 • Huisartsenoverleg oktober/november
 • Werkgroep regiobeeld CZ (samenwerking zorgverzekeraar en gemeenten)
 • Subsidieregeling maatschappelijke organisaties voor gevolgen COVID-19 maatregelen (subsidieteam afhandelen?)
 • (i.o.m. vastgoed – Harmen Hoogwerf)
 • Afhandelen aanvragen 2020 en 2021
 • Ondersteuning opening Huis van Albrandswaard op 2 oktober
 • Team MZ?
 • Pepperflow teksten financiën


Voor de periode december t/m half maart 2022 is dat:


 • Accounthouder / aanspreekpunt projecten: Preventief Jeugdbeleid /jongerenwerk KOW/ Ouderenbonden / Kansrijke Start / Automaatje van KijkopWelzijn
 • Accounthouder / aanspreekpunt activiteiten binnen agenda jeugd: kinderburgemeester, JOP
 • Proces van december 2021 tm maart 2022 mantelzorgwaardering in overleg met KijkopWelzijn 


Daarnaast nog wel 1 belangrijke mogelijke prioriteit: Wat nog wel een hele belangrijke is, is dat we de komende maanden gaan bekijken hoe we doorgaat met het Preventief Jeugdbeleid vanaf 2023. Dan stopt het en het is wel erg belangrijk om hier al verder vooruit naar te kijken. Daarom zit dit as maandag in het PHO en is het het voorstel om in oktober hier verder met de commissie over te praten. Het zou dus zomaar kunnen zijn dan de vervanger, budgetten moet gaan claimen in de voorjaarsnota voor het doorlopen van het Preventief Jeugdbeleid en of de Agenda Jeugd. Hier kan iemand wel op meekijken.Functie-eisen naar alle suppliers

 • Ervaring met ten minste 1 van de beleidsvlakken als beleidsmedewerker
 • Bij voorkeur ervaring met alle beleidsvlakken
 • Medior beleidsadviseur is wenselijk, want omdat het om een afgebakend takenpakket gaat is er geen senior nodig
 • Ervaring binnen gemeenten is een must
 • Proactieve verbindende kwaliteiten
Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten