Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance beleidsmedewerker ruimtelijke ordening (zzp)

Posted Jun 14, 2022
Project ID: YIS 9116145
Location
Best , Noord-Brabant
Duration
6 maanden
(Jun 27, 2022 - Dec 31, 2022)
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jun 20, 2022 12:00 PM

Startdatum zsm

Einde opdracht 31-12-2022

Uren per week: 24-36 uur

Richttarief euro 63,-

 

 

De afdeling Regie & Ontwikkeling is één van de 6 afdelingen van onze gemeentelijke organisatie. 

De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het (strategisch) beleid voor sociale, economische, maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. 

Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor gebiedsontwikkeling waaronder de ontwikkeling van (woning)bouwlocaties in de gemeente Best. Op dat gebied ligt er een grote en uitdagende opgave, te weten het (laten) bouwen van 2500 woningen tot 2030 en 4100 tot 2040. Denk aan bouwen voor kleine huishoudens, levensloopgeschikte woningen en vernieuwende woonvormen.

 

Woningbouw, buitengebied ontwikkelingen, bedrijfsontwikkelingen enzovoort. Er is volop dynamiek in Best als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen. Daarom zijn wij op zoek naar een tijdelijke medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

De werkzaamheden bestaan uit:

- Het toetsen van ruimtelijke initiatieven aan gemeentelijk beleid en beleid van andere overheden.

- Het in behandeling nemen van principeverzoeken van initiatiefnemers.

- Het in behandeling nemen en coördineren van planologische procedures met advisering aan college en gemeenteraad.

- Het voorbereiden en op (laten) stellen van bestemmings-/omgevingsplannen.

- Het bijdragen aan de totstandkoming van ruimtelijke beleid en advisering van het college over ruimtelijke vraagstukken;

- Het opstellen van afwijkingenbeleid/kruimelgevallen;

- Het behandelen van juridische vraagstukken, bezwaar- en beroepsschriften en vertegenwoordiging van de gemeente bij de rechtbank of Raad van State op het terrein van de ruimtelijke ordening.

- Het leveren van een bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet in diverse (deel)projecten.

 

Bij voorkeur heeft de kandidaat ook ervaring met het maken van anterieure overeenkomsten.

 

Similar projects

+ Search all projects