Gemeenteprojecten

Freelance Beleidsmedewerker RO

Geplaatst 6 jul. 2021
Project ID: YIS 9098155
Plaats
Asten
Duur
5 maanden
(19 jul. 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
32 hrs/week
Tarief
70 - 85 €/month

Lokatie: Asten

Tarief: 14-7 9:00


Werkzaamheden tijdelijke beleidsmedewerker ruimtelijke ordening binnen het team Ruimte:

- Het toetsen van ruimtelijke initiatieven aan gemeentelijk beleid en beleid van andere overheden;

- Het leveren van een bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet en het opstellen van omgevingsplannen;

- Het in behandeling nemen van principeverzoeken van initiatiefnemers.

- Het in behandeling nemen en coördineren van planologische procedures met advisering aan college en gemeenteraad;

- Het voorbereiden en op (laten) stellen van bestemmingsplannen.

- Het opstellen en coördineren van een geconsolideerd bestemmingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente.


Concrete taken die (per direct) opgepakt zouden kunnen worden zijn:

- Het oppakken van bestemmingsplanprocedures voor woningbouwlocaties;

- Een bijdrage leveren aan het consolideren van alle bestemmingsplannen van de gemeente;

- Het afhandelen van nog openstaande principeverzoeken;

- Het voorbereiden van de eerste besluiten over de commissie Ruimtelijke Kwaliteit;

- De implementatie van de bruidsschat t.b.v. de Omgevingswet.


De functie vraagt op diverse niveaus inzet:

-     Op organisatieniveau (bijv. meedenken over de gevolgen voor de organisatie van de komst van de Omgevingswet)

-     Op beleidsniveau (bijv. de commissie Ruimtelijke Kwaliteit)

-     Op dossierniveau (bijv. planologische procedures en principeverzoeken) 


De nadruk ligt op dossierwerk,!


Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten