Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid (24 upw) (zzp)

Posted Sep 8, 2022
Project ID: YIS 9120536
Location
Son en Breugel , Noord-Brabant
Duration
6 maanden
(Oct 3, 2022 - Mar 31, 2023)
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 15, 2022 11:00 AM

Startdatum: 03-10-2022

Einddatum: 31-03-2023

Werklocatie: Raadhuisplein 1 5691AL Son en Breugel, Nederland

Aantal uren per week: 24

Aantal dagen per week: 3

Deze functie is bij de gemeente ingeschaald in schaal 9 CAR-UWO

Richtlijntarief: 57 euro per uur - je bent echter vrij zelf het tarief te bepalen dat past bij je kennis en ervaring.

 

Als medewerker van het Team Veilige Leefomgeving (14 personen), cluster veiligheid (4), ben je belast met de uitvoering van het "actieplan ondermijning". Je participeert in de lokale stuurtafel ondermijning (binnen basisteam Dommelstroom), het Dommelstroom interventieteam (DIT) en geeft uitvoering aan de actieplanning.

 

Toelichting:

Het betreft de rol van medewerker openbare orde en veiligheid, die het cluster bestaand uit 3 personen gaat ondersteunen, op het gebied van openbare orde en veiligheid. Zijn/haar bijdrage ligt voornamelijk op het thema ondermijnende criminaliteit. Dit is een speerpunt in het veiligheidsdomein.

Hij/zij maakt ook deel uit van het Dommelstroom Interventieteam. Dit team wordt ingezet bij complexe casuïstiek op het gebied van bestuurlijke handhaving. Denk aan illegale bewoning, arbeidsmigranten, industrieterreinen, woonwagenlocaties, fraude en andere handhavingsknelpunten. Hij/zij vertegenwoordigt de gemeente Son en Breugel. Hij/zij haalt binnen de gemeente signalen op die lokaal dan wel via het interventieteam worden opgepakt. Hij/zijn regisseert eventueel samen met de teamleider van het interventieteam.

Daarnaast geeft hij/zij uitvoering aan het actieplan en de jaarplanning op dit gebied. Hij/zij adviseert de burgemeester als bestuurlijk verantwoordelijke.

Naast de geplande en niet-geplande controles op basis van bovenvermelde domeinen is hij/zij belast met de wet Bibob (samen met de coördinator), het bevorderen van de ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid, bevorderen awareness en het voortzetten van de activiteiten die al zijn ondernomen. Dit alles onder de verantwoordelijkheid en in samenwerking en samenspraak met de senior.

 

Functievereisten:

Voor deze opdracht zoeken we kandidaten met voldoende relevante kennis en ervaring om een goed aktieplan op te leveren. Daarvoor dien je zelf de nodige kennis en vaardigheden in te brengen op het vlak van OO&V, maar ook de vaardigheden om de informatie in- en extern in te winnen die nodig is om tot een goed plan te komen.

Ervaring vinden we op zich belangrijker dan de specifieke opleiding.

Similar projects

+ Search all projects