Gemeenteprojecten

Freelance Beleidsmedewerker milieu en duurzaamheid

Geplaatst 7 jun. 2021
Project ID: YIS 9096160
Plaats
Valkenswaard
Duur
6 maanden
(21 jun. 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
55 - 70 €/month

Locatie: Valkenswaard

Sollicitatie deadline: 14-6 om 11:00 uur


Dit is je baan

In de Duurzaamheidsvisie Valkenswaard staan de ambities van de gemeente beschreven voor de thema’s ‘Een klimaatbestendige en aantrekkelijke gemeente’, ‘Een energieke en gezonde gemeente’, ‘Een schone leefomgeving en verantwoorde organisatie’. Gemeente Valkenswaard is nu stappen aan het zetten om uitvoering te geven aan deze visie. Jij gaat meehelpen om samen met interne en externe stakeholders de ambities van de gemeente Valkenswaard waar te maken.


Als beleidsmedewerker Milieu en Duurzaamheid heb je een rol bij het opzetten, coördineren en uitvoeren van projecten met betrekking tot de thema’s uit de duurzaamheidsvisie. Je werkzaamheden bestaan uit;

-         Het opzetten en uitvoeren van acties die bijdragen aan het realiseren van energiebesparing bij onze inwoners en bedrijven;

-         Het opzetten en uitvoeren van acties die bijdragen aan het realiseren van (kleinschalige) energieopwekking bij onze inwoners en bedrijven;

-         Het coördineren van de uitvoeringsagenda Deltaplan Ruimtelijke adaptatie;

-         Het coördineren en uitvoeren van milieu gerelateerde taken;

-         Het voorbereiden van college-en raadsvoorstellen;

-         Het met collega’s sparren en het beantwoorden van vragen (intern en extern) over duurzaamheid;

-         Het meedenken over de ontwikkeling en uitvoering van de duurzaamheidsvisie;

-         Je overlegt, bereidt bijeenkomsten voor, zorgt voor de stukken, zorgt voor de administratie en stemt af met externe partijen.

Bij de uitvoering van deze werkzaamheden werk je nauw samen met de senior beleidsmedewerker Milieu en Duurzaamheid. Samen vormen jullie het duurzaamheidsteam als onderdeel van het cluster Milieu.


Dit ben jij

Jij wordt enthousiast als het over Duurzaamheid gaat en wil graag een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de gemeente Valkenswaard.


-         Je beschikt over een afgeronde hbo(+) opleiding die relevant is voor deze functie en hebt bij voorkeur aantoonbare affiniteit en werkervaring met duurzaamheid binnen een gemeente;

-         Je bent analytisch sterk, punctueel en werkt gestructureerd. Hierbij heb je oog voor verschillende belangen, procedures, werkafspraken en deadlines;

-         Je vindt een uitdaging om duurzaamheid te laten landen binnen andere beleidsvelden en helpt collega’s om dit toe te passen bij hun werkzaamheden;

-         Je bent iemand met een portie lef in de broekzak. Die de vraag achter de vraag herkent en op zoek gaat naar wat er wél mogelijk is. En die het heft in handen neemt binnen de functie, maar ook in de eigen ontwikkeling.

-         Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en je pakt je rol om wethouders en het College van B&W te adviseren;

-         Onze kernwaarden empathisch, gelijkwaardig, oplossingsgericht en daadkrachtig zijn jou op het lijf geschreven!

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten