Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance beleidsmedewerker maatschappelijke zorg (zzp)

Posted Nov 3, 2022
Project ID: YIS 9123000
Location
Gouda , Zuid-Holland
Duration
3 maanden
(Nov 21, 2022 - Feb 20, 2023)
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Nov 14, 2022 10:00 AM

Startdatum voorkeur: zsm

Duur opdracht: voorlopig voor 3 maanden

Aantal uren per week: 16-24 

Schaal: 11 gemeente cao.

Let op, bij voorstel worden kandidaten direct aangeboden bij de klant en indien geschikt een gesprek ingepland.

 

 

De komende jaren heeft de transformatie van beschermd wonen naar ambulante woonvormen en het scheiden van wonen en zorg de volle aandacht. En ook de innovatie van de opvang van dak-en thuislozen is mede door de Corona pandemie een actueel vraagstuk. 

Dit zijn opgaven die we in de regio Midden-Holland gezamenlijk oppakken. Samen met de gemeentelijke collega’s in het fysieke en sociale domein, woningcorporaties en zorgaanbieders zet jij stappen om voor Midden-Holland tot concrete resultaten te komen. 

En tot slot is het aan jou om een verbindende rol te spelen tussen het sociale domein en het zorg-en veiligheidsdomein en de GGZ als het gaat om onderwerpen als bemoeizorg, OGGZ en verslavingszorg. .

 

Je bent als inhoudelijk medewerker betrokken bij het regionale programma maatschappelijke zorg en verantwoordelijk voor een aantal thema’s op het gebied van beschermd wonen en/of maatschappelijke opvang. De verdeling wordt in onderling overleg vastgesteld.

 

Je wordt aangesteld bij de gemeente Gouda, maar hebt een regionale rol voor alle gemeenten in de regio Midden-Holland: naast Gouda zijn dat de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. In je rol heb je aandacht voor de diversiteit die de gemeenten kennen, zorg je dat alle kansen en kwaliteiten worden benut en bevorder je bijvoorbeeld samen met de gemeenten, zorg- en woningcorporaties een dekkend aanbod van ambulante woonvormen.

 

De afdeling

De afdeling bestaat uit ervaren spelers, die het vak kennen, elkaar ruimte geven en weten wie het best op welke positie speelt. Alle aandachtsvelden van het sociaal domein zitten in 1 afdeling. Dossiers kunnen en zullen in de tijd ook wisselen. 

Opgaven worden daarbij steeds vaker samen met collega’s van andere gemeenten opgepakt en Gouda heeft daarin als centrumgemeente vaak een faciliterende rol. Je kan je ambitie de ruimte geven; jezelf verder ontwikkelen, in je werk en bijvoorbeeld binnen de GoudAcademie. We zijn binnen de afdeling gestart met een programmatische benadering van onze opgaven en voor de verdere ontwikkeling van de individuele medewerkers. 

Het team regio valt binnen de afdeling maatschappelijk beleid, het team werkt voor de 5 gemeenten in de regio Midden Holland. Ook de centrumtaken worden uitgevoerd vanuit het regioteam waaronder de taak maatschappelijke zorg.

 

 

Kerntaken

-    Het verzamelen, selecteren en analyseren van relevante informatie over maatschappelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving die beleidsgevolgen voor de afdeling / het thema hebben.

-    Het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van andere beleidsmedewerkers.

-    Het inhoud geven aan afspraken, contracten en overeenkomsten met derden, alsmede het afstemmen van beleidsadviezen met interne en externe partijen.

-    Het zelfstandig geven van informatie en advies aan de betreffende portefeuillehouder, het afdelingshoofd, de uitvoerende medewerkers en aan externe organisaties op het gebied van het toegewezen beleidsterrein.

-    Het inventariseren van informatie- en adviesbehoeften en deze beantwoorden.

-    Het initiëren en begeleiden van projecten.

-    Het creëren van draagvlak voor de inhoud en uitvoering van projecten.

-    Het organiseren van de noodzakelijke financiële, personele en organisatorische voorwaarden voor de uitvoering van projecten.

-    Het coördineren van de informatievoorziening rond het project en het anticiperen op ontwikkelingen en knelpunten die zich kunnen voordoen.

-    Het leveren van een bijdrage aan inkoop en aanbestedingstrajecten.

 

Wat je meebrengt

-       Een academische of HBO-opleiding;

-       Affiniteit en ervaring met thema’s in het sociaal domein, ervaring met de maatschappelijke zorg (opvang en/of beschermd wonen, GGZ of zorg-en veiligheid)  is een pré

-       Aantoonbare ervaring met het bedenken en realiseren van verandering (in het sociaal domein)

-       2 tot 4  jaar werkervaring bij een organisatie van betekenis in het maatschappelijk veld of gemeente;

-       Kennis en ervaring met projectmatig en/of programmatisch werken;

-       Bruggenbouwer en teamspeler: weet mensen te verbinden, heeft een actieve inbreng en durft uit te dagen.

-       Een energieke persoonlijkheid die gericht is op het benutten van kansen

 

Similar projects

+ Search all projects