Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling (zzp)

Posted Aug 31, 2022
Project ID: YIS 9120021
Location
Reusel , Noord-Brabant
Duration
1 jaar, 4 maanden
(Sep 12, 2022 - Dec 31, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 7, 2022 10:00 AM

Startdatum: z.s.m. maar passende kandidaten die pas per  1-10 beschikbaar zijn mogen ook aangeboden worden.

Einddatum: 31-12-2023

Urenomvang: 24-36 uur per week

Functieschaal: 10

Reden: vacature heeft eerder uitgestaan. Kandidaat die zou starten heeft zich teruggetrokken.

Thuiswerken: ja, in overleg.

 

 

Het oppakken van maatschappelijke initiatieven op het gebied van sport, opstellen integraal onderwijshuisvestingsplan, actualiseren van verschillende overeenkomsten, actualiseren van speelvoorzieningen beleid en sportaccomodatieplan.

 

Wie zijn wij 

De gemeente Reusel-De Mierden met 13.000 inwoners en 4 dorpskernen, ligt aan de rand van de Kempen tussen Tilburg en Eindhoven en tegen de Belgische grens. Reusel de Mierden is een prachtige groene gemeente met een groot buitengebied waarin recreatie en ondernemen gezamenlijk georganiseerd worden. Een echte Kempische gemeente met Brabantse gemoedelijkheid.

 

Reusel-De Mierden is een relatief kleine gemeente maar wel een met grote ambities. We lopen voor-op in de transitie van de intensieve dierhouderij, in de nieuwe omgevingsvisie en de afvalinzameling. We zijn samen met 5 andere gemeenten in Nederland geselecteerd om als Kempengemeenten deel te nemen aan de pilot voor het toepassen van het IJslands preventiemodel voor het voorkomen van middelengebruik onder jongeren. We lopen voorop en zijn zelfs een van de koplopers van het VN-verdrag Handicap en hebben daarmee een sterke focus op de inclusieve samenleving.

 

We richten de blik naar buiten en gaan onder de noemer Samen Doen actief aan de slag met initiatie-ven van bewoners, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke partners. De verankering van deze visie en de implementatie hiervan in onze organisatie is een belangrijke opdracht voor de organisatie en de medewerkers. Mooie uitdagingen die vragen om collega’s die dit ook oppakken en uitdragen. 

 

Jij neemt mee: 

  • Je hebt minimaal een hbo-diploma
  • Je hebt beleidsmatige ervaring op het gebied van maatschappelijke initiatieven
  • Je hebt ervaring met software die binnen gemeenten wordt gebruikt

 

Similar projects

+ Search all projects