Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance beleidsmedewerker huishoudelijke afval (zzp)

Posted Jun 28, 2022
Project ID: YIS 9117027
Location
Barendrecht , Zuid-Holland
Duration
5 maanden
(Aug 1, 2022 - Dec 31, 2022)
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jul 5, 2022 12:00 PM

Startdatum inzet: 1-8-2022

Einddatum inzet :31-12-2022

Uren: 24u/week

 

 

De functie van de adviseur afval Barendrecht betreft twee componenten:

  1. Het accounthouderschap richting de NV BAR afvalinzameling
  2. Inhoudelijk adviseur Afval voor alle beleidsmatige vraagstukken

 

 

 

Taken

-        Portefeuillehouder ondersteunen door de AVA-agenda te annoteren, voor te bespreken, eventueel aanwezig te zijn bij de AVA en vergaderstukken in het gemeentearchief op te slaan.

-        Invullen paragraaf Verbonden Partijen bij de begroting en jaarrekening van de gemeente, met input van de NV.

-        Indien er gewerkt wordt / gaat worden met taakhouders in de gemeenteraad: structuur ontwikkelen om taakhouder aan te haken.

-        Overleg met vast(e) aanspreekpunt(en) binnen de NV BAR-Afvalbeheer.

-        Overleg binnen de BAR-Organisatie met diverse disciplines 

 

 

Profiel senior beleidsmedewerker huishoudelijk afval

 

Taken

-        Ontwikkelen gemeentelijk strategisch afvalbeleid

-        Adviseur en sparringpartner portefeuillehouder afval

-        Overzicht hebben van het totale product afval (vergoeding NV, gemeentelijke budgetten, reserves en voorzieningen, heffingsopbrengsten) en van daaruit vraagstukken integraal benaderen

-        Voorbereiden PHO afval samen met de portefeuillehouder

-        Organiseren bestuurlijk opdrachtgeversoverleg met NV BAR Afvalinzameling

-        Financiële mutaties via de P&C-cyclus of separate voorstellen het besluitvormingsproces in brengen.

-        Budgetbeheer van de gemeentelijke investeringen en budgetten op gebied van huishoudelijk afval.

-        Linking pin tussen de NV BAR-Afvalbeheer en de inhoudelijk betrokkenen binnen de BAR-Organisatie.

-        Aansturen op vaste overlegstructuren tussen medewerkers van de BAR en medewerkers van de NV.

-        Ontwikkeling dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de NV tot volledige documenten. Aansluiting met jaarplan bewaken

-        Ambtelijk opdrachtgever uitvoering DVO’s inclusief daaruit voortkomende specifieke projecten.

-        Nauw overleg met financieel adviseur en gemeentecontroller

-        Bevorderen samenwerking door mensen bij elkaar brengen en te bemiddelen. 

 

 

Harde eisen

-       Minimaal HBO niveau, ruime werkervaring

-       Ruime ervaring met gemeentelijke beleidsadvisering op het gebied van huishoudelijk afval

-       Bekend met de actuele landelijke beleidsdoelstellingen en –ontwikkelingen

-       Om kunnen gaan met druk en de verwachting snel resultaten te leveren

-       In staat zijn zelf beleidsstukken en adviezen op te stellen

-       Politiek bestuurlijke sensitiviteit

 

Pré’s

-       Kwartier kunnen maken, in overleg met wethouder en management snel je weg weten te vinden

-       Ervaring met het participatief, in samenspraak met inwoners, tot stand laten komen van beleid

Similar projects

+ Search all projects