Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance beleidscoördinator Omgevingsplan (zzp)

Posted Jan 11, 2023
Project ID: YIS 9126584
Location
Venlo , Limburg
Duration
11 maanden
(Feb 1, 2023 - Dec 31, 2023)
Hours/week
16 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jan 18, 2023 1:00 PM

Startdatum: 1-2-2023

Einddatum: 31-12-2023

Tariefindicatie: € 98

Standplaats: Venlo

Aantal uren per week: gemiddeld 16 uur, afbouw naar 8 (mede afhankelijk van de fase van het project)

Optie tot verlenging opdracht: afhankelijk van de voortgang van het Omgevingsplan.Tijdelijke coördinator Omgevingsplan binnen team Wonen en Leven gemeente Venlo                                        

Opdracht omschrijving:    

Als Venlo zijn we bezig met de implementatie van de Omgevingswet en het proces om te komen tot een Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Er ligt een Plan van Aanpak en een Nota van Uitgangspunten voor zowel Omgevingsvisie als Omgevingsplan. Met betrekking tot het Omgevingsplan zijn we op zoek naar een tijdelijke coördinator.

 

De beleidscoördinator Omgevingsplan is integraal verantwoordelijk voor de organisatie en aansturing van de procesmatige opzet van het Omgevingsplan. Naast het Omgevingsplan, loopt ook het traject van de Omgevingsvisie. De coördinator zorgt hierbij ook voor de benodigde afstemming. De beleidscoördinator coördineert en (bege)leidt het proces, pakt de regierol (zowel in- als extern), stemt de resultaten af op andere beleidsgebieden en bewaakt de samenhang. De beleidscoördinator informeert en adviseert college en raad. De afstemming vindt plaats via de stuurgroep, raadswerkgroep en projectgroep. De betrokken adviseurs leveren vanuit hun eigen expertise een bijdrage. Bij voorkeur kent de beleidscoördinator de regio en de stad Venlo.

AANPAK OMGEVINGSPLAN

De Omgevingswet geeft ons de gelegenheid om in de periode 2023 tot en met 2029 het tijdelijk Omgevingsplan om te bouwen naar een definitief Omgevingsplan, dat aan alle eisen van de wet voldoet. Dat zorgt ervoor dat de regelgeving inzichtelijk en samenhangend is voor zowel vergunningverlening als handhaving. We pakken we niet in één keer alles aan, maar gaan we hiermee aan de slag als een soort legpuzzel: we pakken steeds stukjes of grotere stukken op totdat de hele puzzel is gelegd. In de Nota van Uitgangspunten is vastgelegd hoe deze fasering eruit gaat zien en aan welke deelgebieden of thema’s we prioriteit geven.

We wachten hierbij niet op de nieuwe Omgevingsvisie, deze processen lopen gelijk op. De Omgevingsvisie zal in 2024 gereed zijn. Bijkomend voordeel is dat we, op basis van de analyse van het bestaande beleidskader, mogelijke leemtes in ons beleid tijdig kunnen aanvullen.

Met betrekking tot het participatietraject: van belang is hierbij de recente participatietrajecten in het kader van andere thema’s en de informatie die daar uitgekomen is hierbij de betrekken. Daar waar we informatie missen, of het gevoel hebben dat bepaalde groepen niet (voldoende) aan bod zijn gekomen, gaan we actief op zoek naar input. Dit betekent een gedifferentieerde aanpak die aansluit op de gebiedsgerichte en/of thematische fasering. 


Kandidaat omschrijving:

Een kandidaat met een sterke persoonlijkheid en aantoonbare ervaring. Een verbinder die in staat is partijen bij elkaar te brengen en partijen kan meenemen (zowel intern als extern, zowel ambtelijk als bestuurlijk). Iemand die met overtuiging de regierol kan pakken.

We zijn op zoek naar iemand met aantoonbare werkervaring met de coördinatie en/of implementatie van de Omgevingswet in andere gemeenten. Het gaat de gemeente minder om grote kennis van de omgevingswet (het team bevat genoeg collega's met inhoud) dan om de juiste energieke persoon die weet te coordineren.                        

Similar projects

+ Search all projects