Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance beleidsadviseur zorg en veiligheid (GEEN zzp)

Geplaatst 4 sep. 2023
Project ID: YIS 9139017
Plaats
Waddinxveen, Hybride
Uren
32 uur/week
Periode
4 maanden
Start: z.s.m.
Einde: 24 dec. 2023
Tarief
Onbekend
Uiterste voorsteldatum: 15 sep. 2023 14:00

Startdatum voorkeur: zsm

Duur opdracht: 3 maanden met evt. verlenging

Aantal uren per week: Het aantal uur ligt tussen de 28-32 uur. In overleg kan een afwijkend aantal uur worden bepaald en vanwege de afronding van een opdracht elders een bepaalde opbouw in uren worden afgesproken

Bijzonderheden;

- Vanwege een doorontwikkeling van het team Veiligheid gaan wij binnenkort bekijken of en in welke mate een bijstelling/herinrichting van werkprocessen nodig is en of mogelijk ook een bijstelling van taken in bijvoorbeeld de functie van beleidsadviseur Zorg en Veiligheid wenselijk/nodig is. Nu zijn zowel beleid als casuïstiek binnen deze functie belegd.

- Aanleiding; Vanwege het vertrek van de vaste medewerker per 1 oktober 2023 ontstaat er een vacature. De laatste werkdag van de medewerker is op een nog nader te bepalen dag in de week van 25 september. De bedoeling is om in de week daarvoor de overdracht te doen.


Samen met 5 collega’s van het cluster Veiligheid is de kandidaat verantwoordelijk voor een veilige en leefbare omgeving voor de gemeente. Jouw focus ligt daarbij op zorg en veiligheid en je hebt hierin een centrale rol in de organisatie. Als “regisseur zorg en veiligheid” ziet een groot deel van je dag eruit om beleidsonderwerpen (ervaring is een pre) en sociale veiligheids casuïstiek met collega’s en partners door te ontwikkelen. Je stimuleert daarin de samenwerking en stuurt deze bij waar nodig.


Je voert de regie op complexe casuïstiek en schakelt daarbij veel met collega’s uit het sociaal team en stemt af met zorg- en veiligheidspartners zoals Veilig Thuis en de politie. Dit betekent dat je het ene moment de wethouder en burgemeester adviseert over een complexe casus of maatschappelijke ontwikkeling en het volgende moment met partners de zorg en veiligheidsagenda verder vorm geeft en realiseert.

De kandidaat kan goed processen regisseren en is communicatief vaardig, empathisch en verbindend. Verder een stevige gesprekspartner en kan ideeën op een overtuigende manier overbrengen. Bij mogelijke weerstand tijdig optreden in het gesprek en creëert draagvlak voor zijn/haar ideeën en visie.

Hij/zij kan snel verbanden leggen en ziet relaties of overeenkomsten tussen informatie. Deze informatie kan Hij/zij vertalen naar keuzemogelijkheden en de bijhorende consequenties. En houd daarbij rekening met beleid, doelstellingen en de maatschappelijke impact. Veiligheid leeft onder bewoners en de raad, daarom beschik hij/zij over een grote dosis politieke sensitiviteit. Tot slot is hij/zij flexibel in werktijden en dus buiten kantooruren bereikbaar voor acute veiligheidszaken op het gebied van zorg en veiligheid.


Functie-eisen:

  • Heeft hbo+ werk- en denkniveau;

  • Heeft gedegen en actuele kennis en/of werkervaring van/met openbare orde en veiligheid in relatie tot het sociaal domein (zoals jeugd, zorg en welzijn) en de daarbij betrokken partners;

  • Draagt vanuit het aandachtsgebied bij aan cluster brede ontwikkelingen en activiteiten in het kader van openbare orde en veiligheid;

  • Heeft ervaring met  sociale veiligheidscasuïstiek 

  • Levert een bijdrage op alle beleidsonderwerpen zorg en veiligheid, zoals jeugdoverlast en -criminaliteit, personen met verward gedrag, huiselijk geweld en kindermishandeling en extreme woonoverlast;

  • Adviseert ambtelijk en bestuurlijk bij voorkomende (sociale veiligheids-) casuïstiek over het aspect veiligheid; Daarnaast ben je voor de burgemeester als de wethouder zorg sparringpartner en adviseur met betrekking tot de actuele en toekomstige beleidsvraagstukken en de prioritering hierin;

  • Is als aanjager van de ketensamenwerking binnen de domeinen zorg en veiligheid het eerste aanspreekpunt voor diverse maatschappelijke organisaties en netwerkpartners voor het onderwerp zorg en veiligheid;

  • Bewaakt de kwaliteit en effectiviteit van de samenwerking en werkprocessen op het onderwerp zorg en veiligheid en stuurt deze bij waar nodig;

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten