Gemeenteprojecten

Freelance Beleidsadviseur sociaal domein

Geplaatst 31 mei 2021
Project ID: YIS 9095762
Plaats
Waalre
Duur
3 maanden
(1 jun. 2021 - 31 aug. 2021)
Uren/week
16 hrs/week
Tarief
60 - 75 €/month

Functieomschrijving 

Ervaren beleidsadviseur o.a. voor implementatie nieuwe wet inburgering, beleid schuldhulpverlening en ondersteuning beleidsadviseur Participatiewet Taakvelden: Je bent beleidsmatig verantwoordelijk voor: Inburgering

• Ontwikkelen beleid i.v.m. de nieuwe Wet Inburgering

• Maken regionale inkoopafspraken (2 inkoopregio's)

• Relatiemanagement Vluchtelingenwerk incl. zorgvuldig afstemmingstraject m.b.t. aanpassen samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening en vroegsignalering

• Ontwikkelen beleid i.v.m. nieuwe wetgeving.

• Invulling geven aan landelijk convenant

• Komen tot goede afspraken met woningcorporaties, BrabantWater en CZ

• Aanpassen verordening Ergon

• Opvolgen beleid/ strategische koers

• Deelname regionale samenwerking/ voorbereiden bestuurlijke overleggen Algemeen • Volgen actuele ontwikkelingen en jurisprudentie

• Adviseren college en raad

• Ondersteuning uitvoering (CMD)

• Lopende zaken m.b.t. inkomensondersteuning en kwijtschelding gemeentelijke belastingen


Wat voor iemand zoeken we?

• beleidsadviseur met kennis van bovenstaande taakvelden

• Sterk in het onderhouden van relaties en in het behalen van resultaten door samenwerking met partners, weet mensen met zich mee te krijgen.

• Doelgericht/resultaatgericht

• Legt makkelijk contact en is gemakkelijk in de omgang

• Ervaring met gemeentelijke besluitvorming

• Goed in het schrijven van heldere stukken

• Analytisch en in staat de verbinding te leggen met de praktijk


Sollicitatie deadline is 04-6 om 15:30 uur