Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance beleidsadviseur/ projectleider sociaal domein (zzp)

Geplaatst 27 sep. 2022
Project ID: YIS 9121269
Plaats
Deurne, Noord-Brabant
Uren
36 uur/week
Periode
6 maanden
Start: 13 okt. 2022
Einde: 1 apr. 2023
Tarief
Onbekend
Uiterste voorsteldatum: 12 okt. 2022 12:00

Start : zsm

Duur : 01-04-2023

uren: 36 uur

Tarief: passend bij schaal 11

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 

Profielschets en opdrachtbeschrijving voor een ervaren beleidsadviseur/ projectleider sociaal domein Peelgemeenten (32-36 uur per week)

Duur: 6 maanden

 

Aanleiding

De GR Peelgemeenten heeft steeds meer te maken met nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en opgaves in een sterk veranderende omgeving. Hier komen een aantal projecten, processen en inspanningen uit voort welke opgezet en begeleid  moeten worden. Tevens liggen er diverse vraagstukken en onderzoeken waar analyse en advies op nodig is. Hiervoor zijn we op zoek naar een ervaren beleidsadviseur Sociaal Domein (minimaal 4 jaar ervaring).

 

Doel opdracht

De opdracht richt zich op projectmanagement, onderzoek doen en advisering in diverse vraagstukken in het Sociaal Domein.

Projectmanagement: Het doel van de opdracht is om een aantal projecten op te starten. Hiermee wordt bedoeld: het nader verkennen van een aantal projectopdrachten, opzetten van de projectstructuur en het bij elkaar brengen van een projectteam. Start maken met het project en zodanig vastleggen dat het later overdraagbaar is aan een vaste medewerker Peelgemeenten. Ook het verbinden met en begeleiden van andere projecten en professionals binnen de Peelgemeenten is cruciaal. Dit vraagt om senioriteit in een complexe werkomgeving en veel stakeholders.   

De inhoud van de projecten is uiteenlopend, maar raakt altijd aan het verbeteren van de dienstverlening in het sociale domein. Denk hierbij aan: Project ontwikkelen analyses en rapportages t.b.v. de dienstverlening.

Onderzoek en advisering: Er liggen een aantal vraagstukken die nadere analyse nodig hebben. Hiervoor is het nodig om eerst te onderzoeken wat nodig is. Denk hierbij aan de doorontwikkeling van applicatie Zorgned, zodat het beter aansluit bij de dienstverlening in de toegang. Hieruit vloeien ook een aantal projecten voort die opgestart moeten worden.  

Overall gaat het om analyseren, structureren, regisseren en adviseren in diverse grote vraagstukken in het Sociaal Domein. Ervaring binnen het sociaal domein, met name met de dienstverlening en de toegang is een pré. Evenals ervaring met projectmanagement/ procesmatig werken (Prince2 of vergelijkbaar).    

 

Werkorganisatie

Opdrachtgever is GR Peelgemeenten. GR Peelgemeenten is een gemeenschappelijke regeling van 5 gemeenten Asten, Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel en Someren t.b.v. het sociaal domein. Naast de uitvoering van de WMO, Jeugdwet en BMS is ook regionaal beleid, inkoop en contractmanagement bij ons belegd. Daarbij zijn we kartrekker van een aantal (regionale) programma’s en projecten. 

 

Kritische succesfactor

Verschillende ambities, visies en belangen oefenen invloed uit op het optreden van de projectleider. De uitdaging daarbij zit erin om de gemeenschappelijke delers te laten prevaleren boven de onderlinge verschillen. Daarbij is het belangrijk om commitment en draagvlak te verkrijgen, en om financiële vragen bij uiteenlopende scenario’s aan de voorkant af te stemmen.

 

Wat ga je doen?

·        Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van projectplannen, inrichting projectorganisatie. Aan de hand van het projectplan bepaal je de randvoorwaarden en zorg jij ervoor dat deze aanwezig zijn.

·        De projectleider draagt zorg voor de uitvoering van de deelprojecten.

·        Je bent kartrekker voor uiteenlopende werkgroepen.

·        Je draagt zorg voor bewaking en rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten

·        De projectleider draagt zorg voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten

·        Vanuit je specialistische kennis en expertise adviseer je en lever je een inhoudelijke bijdrage in de totstandkoming van de op te leveren producten.

·        Je ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk

·        Je initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen

·        Je bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden

·        Je creëert draagvlak voor beleid.

 

Wat vragen we van je?

·        HBO/WO werk- en denkniveau

·        Minimaal 4 jaar ervaring binnen soortgelijke opdrachten in de rol van Beleidsadviseur/Projectleider

·        Ervaring met Prince2 of vergelijkbaar is een pré.

·        Je bent een energieke aanjager, die vanuit enthousiasme en creativiteit zowel interne collega’s als externe partners weet te verbinden aan de geschetste opgave

·        Je kunt makkelijk schakelen met verschillende betrokkenen en weet door te zetten als de opdracht taai wordt.

·        Startdatum zo snel mogelijk.

 

Gevraagde competenties:

Klantgerichtheid: het onderzoeken van de behoeften en wensen van de (interne) klant en deze vertalen naar de (interne) dienstverlening.

Samenwerken: het vermogen en de bereidheid om binnen en buiten het eigen vakgebied en/of de eigen organisatie met anderen samen te werken.

Probleemanalyse: het ontleden van problemen in onderdelen, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken hierin en het onderkennen van mogelijke oorzaken van problemen.

Overzichtsvermogen/helikopterview: het houden van overzicht over het geheel door zaken in een breder kader te plaatsen en door dwarsverbanden te leggen.

Resultaatgerichtheid: het actief gericht zijn op het behalen van concrete resultaten en doelstellingen en het doorzetten totdat deze zijn bereikt.

Overtuigingskracht: het vermogen om anderen mee te krijgen voor een bepaalde mening of gedrag, door gebruik te maken van de juiste argumenten en methode.

Plannen en organiseren: het structureren en ordenen van het werk, waarbij mensen en middelen op elkaar worden afgestemd en de voortgang van het werk wordt bewaakt.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten