Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance beleidsadviseur/projectleider (zzp)

Geplaatst 25 mei 2023
Project ID: YIS 9134184
Plaats
Bergschenhoek, Hybride
Uren
36 uur/week
Periode
8 maanden
Start: 17 jul. 2023
Einde: 29 mrt. 2024
Tarief
65 - 95 €/uur
Uiterste voorsteldatum: 5 jul. 2023 14:00

Duur: 9 maanden

Uren: 32 tot 36 uur

Richttarief: €83,00 obv functieschaal 11

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


 Ervaren beleidsadviseur met ervaring als projectleider

          

  De lopende projecten zijn: 

  • Mobiel Service Punt; opgenomen in coalitieakkoord opgenomen; projectopdracht geformuleerd; PSU afgerond en Projectgroep samengesteld. Inventarisatie teams in organisatie over mogelijke belangstelling en bredere inzetbaarheid bus; Planning is in overleg met I&D voor inrichting systemen in Go-bus; Aanschaf bus, aanbesteding in de planning, komt als hamerstuk in de eerstkomende gemeenteraadsvergadering. Januari 2024 Start mobiel servicepunt.


Geschatte uren 14 uur verspreidt over de week.


  •  Markt conforme consultatie voor aanschaf dienstverleningsapplicaties; Alle applicaties waarop de dienstverlening draait met team I&D en team S&C; Planning; start PSU in 3e kwartaal 2023); geschatte uren 4 uur per week.

  • Thuisbezorgen reisdocumenten; Motie van de raad; oplevering 3Q 2023; voorbereidend werk is gedaan. Pilot start binnenkort. Evaluatie voorbereiden, monitoren, over het pilotjaar. Geschatte uren 6 uur per week.

  • Bereikbaarheid: Memo opleveren voor DT waarin we breed informeren over bereikbaarheid organisatie en adviezen geven over o.a. uitfaseren anoniem bellen, telefoonnummer 14010 (motie raad), anoniem ondertekenen mails etc. Projectopdracht formuleren over bereikbaarheid, draagvlak verantwoordelijk zijn voor eigen bereikbaarheid in organisatie, langs teams etc. (geschatte uren 6 uur per week).

  •  Voorkomende beleidswerkzaamheden zoals het opstellen DT-adviezen/memo’s, B&W- en Raadsadviezen (geschatte uren 6 uur per week).Functie-eisen:

1.Gemeentelijke ervaring en zeker ook ervaring in het ondersteunen/begeleiden van de voorkomende aanbestedingstrajecten samen met Inkoop;

2. Gemeentelijke ervaring als beleidsadviseur voor het opstellen van DT-memo’s en adviezen/B&W-adviezen/Raadsbrief-Raadsadviezen.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten