Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance beleidsadviseur milieu (geluid) (zzp)

Geplaatst 23 feb. 2023
Project ID: YIS 9129214
Plaats
Barendrecht, Zuid-Holland
Uren
32 uur/week
Periode
9 maanden
Start: 1 apr. 2023
Einde: 31 dec. 2023
Tarief
Onbekend
Uiterste voorsteldatum: 1 mrt. 2023 12:00

Startdatum: Eind maart 2023

 Einddatum? 31-12-2023

Optie tot verlenging? Ja

 Min/max aantal uur per week? 32 uur per week

 Vaste werkdagen gewenst/vereist? Bepaalde overleggen op kantoor. Verschilt per week. Liefst één dag in de week minstens op kantoor.

 Mogelijkheid tot thuiswerken? Ja

 Minimaal aantal recente en relevante jaren werkervaring? 3 jaar ervaring

 

Must haves (knockouts)?

-      Expertise binnen de milieuthema’s geluid en/of lucht

-      HBO achtergrond

-      Overtuigende persoonlijkheid

-      Bestuurlijk sensitief

-      Goede adviesvaardigheden

-      Actief en betrokken persoonlijkheid

 Locatie gesprekken?

Fysiek de voorkeur op gemeentehuis Barendrecht.

 

Voor de BAR-organisatie zijn wij op zoek naar een ervaren Beleidsadviseur Milieu - specialisatie Geluid. De taken spelen zich af tussen collega’s milieu en collega’s van andere disciplines en de besturen.

Wat ga je precies doen?

  • Adviseren van collega’s Ruimtelijke Ordening bij het proces rond bestemmingsplannen en collega’s van Vergunningverlening ten aanzien van omgevingsvergunningen. De advisering heeft met name betrekking op het aspect Geluid, maar bij de advisering over Geluid is ook kennis nodig van MER-procedures en het aspect Bedrijven en Milieuzonering. Soms is het bij een goede advisering ook nodig om de besturen mee te nemen in de ontwikkelingen en het advies. Deze taak ligt er voor alle drie de gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Ook is afstemming met de DCMR Milieudienst Rijnmond regelmatig van belang;

  • Deelnemen aan het programma: ‘Havengeluid en omgeving’, namens de gemeente Albrandswaard. De gemeente Rotterdam, Provincie Zuid Holland en het Havenbedrijf Rotterdam zijn dit programma gestart om een oplossingen te vinden voor de geluidopgave, die ontstaan is door de ontwikkeling en de ambities van de haven, de stad en de regio. Als onderdeel van het programma stelt Rotterdam het Facetbestemmingsplan geluid (FBG) op. Een Milieueffectrapportage (MER) vormt de onderbouwing van het FBG;

  • De implementatie van het aspect Geluid in de Omgevingswet en bijbehorende instrumenten (exacte tijdsbesteding is nog onbekend). Het team Milieu levert inbreng bij het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Voor Geluid moet hier nog veel voor uitgezocht worden. Op basis van deze inventarisaties moet beleid ontwikkeld worden en zijn concrete regels nodig voor opname in het omgevingsplan.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten