Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance beleidsadviseur maatschappelijke accommodaties (zzp)

Posted Mar 9, 2023
Project ID: YIS 9130029
Location
Weert , Limburg
Duration
3 maanden
(Mar 20, 2023 - Jun 15, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
80 - 89 €/hr
Application Deadline: Mar 16, 2023 12:00 PM

Startdatum: z.s.m.

Verwachte duur opdracht: 3 maanden

Functieschaal 10

Aantal uur per week: 36 uur per week

Tariefindicatie: € 80-89

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


Voor het team Onderwijs, Cultuur en Sport zoeken we een beleidsadviseur maatschappelijke accommodaties ( vanwege ziekte). Het team maakt deel uit van de afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn. Samen dragen wij zorg voor de beleidsterreinen onderwijshuisvesting, cultuur en sport. De afdeling bestaat uit circa 55 betrokken collega’s in een mooie mix van doe- en denktaken. Dynamiek en uitdaging vind je hier volop! Wij stimuleren persoonlijke groei en samenwerking over (afdelings-)grenzen heen.

 

Het team Onderwijs, Cultuur en Sport draagt zorg voor de beleidsterreinen maatschappelijke accommodaties, onderwijshuisvesting, sport en cultuur en telt 24 enthousiaste professionals en ruim 100 vrijwilligers. Met elkaar zijn we de verantwoordelijk voor de volgende taakgebieden:


-     Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van cultuur, sport en maatschappelijke accommodaties.

-     Het plannen en realiseren van huisvesting voor het primair en secundair onderwijs.

-     Het ondersteunen van instellingen, clubs en verenigingen in de vorm van subsidies.

-     Het bewaken en borgen van de kwaliteit van de wet kinderopvang.

-     Het uitvoeren van de archiefwet en het ontsluiten en onderzoeken van historisch archiefmateriaal.

-     Het inrichten en exploiteren van het gemeentelijk MuseumW.

-     Het adviseren op het gebied van archeologie en archeologisch onderzoek.

 

Werken als beleidsadviseur maatschappelijke accommodaties

Je bent verantwoordelijk voor beleidsvorming en -uitvoering met betrekking tot maatschappelijke accommodaties in brede zin. Hierbij zijn jouw pijlen primair gericht op allerhande vraagstukken over wijk- en dorpsaccommodaties en de activiteiten die daar plaatsvinden. Desgevraagd kunnen ook huisvestingsvraagstukken op de domeinen sport, onderwijs en cultuur op jouw pad komen. Kortom, je bent flexibel en breed inzetbaar.

 

Er zijn een aantal taken en projecten waarmee je in ieder geval aan de slag gaat:

-     Je speelt een cruciale rol in het project ‘herijking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur’. Vanuit OCSW ben je de vooruitgeschoven pion om samen met het projectteam invulling te geven aan de projectresultaten die samenhangen met deze grote maatschappelijke opgave.

-     Binnen het project ‘gebiedsvisie Keent-Moesel’ ben je verantwoordelijk voor de nieuwe multifunctionele accommodatie die in de wijk Moesel gerealiseerd gaat worden. Je borgt onder andere dat deze accommodatie goed aansluit bij de wensen en behoeften van verenigingen en inwoners en een goede bezetting en exploitatie kent.  

-     Je bent het eerste aanspreekpunt voor beheerstichtingen van de wijk- en dorpsaccommodaties.

-     Je bent eindverantwoordelijk voor de subsidieverstrekking aan beheerstichtingen van wijk- en dorpsaccommodaties. De uitvoering wordt gedaan door je collega’s van het cluster ‘subsidies en ondersteuning’. Jij bent hun sparringpartner.

-     Je bedenkt oplossingen voor en adviseert over uiteenlopende maatschappelijke accommodatie- en huisvestingsvraagstukken.Jouw kwaliteiten

De kandidaat die wij zoeken:

-     Is flexibel en kan snel inspringen op vragen en veranderende omstandigheden.

-     Heeft een proactieve en oplossingsgerichte houding.

-     Heeft visie en het vermogen om politieke ambities in daden om te zetten.

-     Kan integraal werken en goed omgaan met tegenstrijdige belangen.

-     Heeft een goed ontwikkelde politieke antenne.

-     kan helder en compact formuleren en is zowel schriftelijk als mondeling sterk in presentatie en advisering.Jouw achtergrond    

Je beschikt over:

-     Minimaal HBO werk- en denkniveau.

-     Een relevante afgeronde HBO of universitaire opleiding.

-     Relevante werkervaring als beleidsadviseur.

-     Affiniteit met het werkveld.

Similar projects

+ Search all projects