Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance Beleidsadviseur Integraal Beheer Openbare Ruimte (3 X zzp)

Posted Mar 13, 2023
Project ID: YIS 9130170
Location
Nieuwerkerk aan den IJssel , Zuid-Holland
Duration
6 maanden
(Apr 1, 2023 - Oct 1, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
75 - 83.5 €/hr
Application Deadline: Mar 22, 2023 1:00 PM

Startdatum zsm, 3 posities

Duur opdracht: 1 jaar, met optie tot verlenging

Aantal uur per week: 36 uur per week

Schaal: 11

Indicatie uurtarief: 83,50

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


Ben je bekend met meerdere facetten binnen het beheer van de openbare ruimte? Schrijf jij mee aan de beheervisie Buitenruimte voor Zuidplas? Denk je mee in de regiegroep voor de realisatie van het nieuwe 5e dorp? Vind je het leuk om binnen de focusgroep Techniek van het cluster IBOR om samen met de collega’s vraagstukken op het gebied van bovengrondse en ondergrondse infrastructuur op te pakken. Krijg je energie om als adviseur projecteisen op te stellen en deelproducten te toetsen voor en binnen onze IBOR-reconstructieprojecten? Word dan beleidsadviseur bij Zuidplas: de gemeente die je laat groeien!

 

Zuidplas: de gemeente die je laat groeien!

Zuidplas is een fusiegemeente die bestaat uit de dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen. We bestaan pas 13 jaar, en net als een echte tiener groeien we hard. Dat biedt kansen: in je dagelijks werk én voor je carrière. Door onze ligging tussen Rotterdam en Gouda kun je jezelf ook aan grootstedelijke vraagstukken wagen. En de regio Midden-Holland waarin we ons bevinden, is eigenlijk een soort Nederland in het klein. Met een interessant speelveld, zowel politiek als geografisch.

 

Je werkzaamheden

Het cluster IBOR is onderverdeeld in de Ingenieursdienst Zuidplas en Beheer Openbare Ruimte met de focus op Techniek en Leefbaarheid. Binnen de focusgroep Techniek worden de hardere fysieke assets en diensten beheerd en geregeld. Denk aan de riolering, wegen, kunstwerken, openbare verlichting, kabels & leidingen en geo databeheer. Je weet de ontwikkelingen in de samenleving te vertalen naar operationeel beleid en toepassingen in projecten. Thema’s als klimaatadaptief, energietransitie, duurzaamheid, beheren op beleving zijn voor jou bekend.

 

Hoe wordt beheer bewust ontwerpen en ontwerp bewust beheren vormgegeven binnen het nieuwe 5e dorp in Zuidplas? Hoe gaan we strategisch beleid vertalen naar operationele toepassingen in de buitenruimte? Hoe houden we de balans van droge voeten en een kwalitatief goed betaalbare groenomgeving? Op basis van welke criteria gaan we welke wijk integraal aanpakken voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte? Zomaar een paar belangrijke vragen waar we bij de gemeente Zuidplas een antwoord op moeten vinden. In deze functie ben je samen met je collega beleidsadviseurs en beheerders verantwoordelijk voor het integrale beheer van de openbare ruimte in de gemeente Zuidplas.

 

Je bent als generalist inzetbaar op de verschillende beleidsterreinen, maar jouw taakaccent ligt op het gebied van de technische assets zoals riolering, wegen, kabels en leidingen, openbare verlichting en kunstwerken.


Als Beleidsadviseur Beheer Openbare Ruimte adviseer je over ruimtelijk beleid in relatie tot het beheer van de openbare ruimte, geef je in samenspraak met de assetbeheerders het beleid vorm en zorg je dat dit goed verankerd wordt. Communicatie en participatie maar ook interne afstemming en contacten met uitvoerende partijen zoals ingenieursbureaus zijn belangrijke aspecten in de functie.

 

De taken die je verricht zijn o.a. 

 • Het geven en bieden van advies en ondersteuning van collega’s, projectleiders, manager en bestuur, rekening houdend met actuele maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen;

 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van beleids- en beheerplannen binnen het taakgebied BOR en specifiek voor het vormgeven van beleid rondom wegen, riolering, kunstwerken en openbare verlichting

 • Het werken aan integrale dossiers en het adviseren van collega’s bij projecten of vergunningaanvragen in je vakgebied;

 • Het formuleren van integraal gemeentebeleid in samenspraak met collega’s ten aanzien van wegen, riolering, kunstwerken en openbare verlichting;

 • Je beantwoordt vragen, meldingen op het gebied van de techniek

 • Je levert vanuit je vakinhoudelijke expertise een bijdrage aan de doorontwikkeling van beheer openbare ruimte binnen het cluster;

 • Vertegenwoordigt cluster IBOR binnen de organisatie en bij belangrijke partnerorganisaties vanuit de inhoudelijke integrale agenda. 

Je profiel

Als medewerker van de gemeente Zuidplas beschik je over de kernwaarden verbindend, open, energiek en lef. Je bent vernieuwend en geeft richting en wil meedenken over de veranderingen van morgen en de ontwikkeling waar de organisatie zich in bevindt. Je bent politiek en maatschappelijk betrokken en wilt jouw bijdrage leveren aan een optimale leefomgeving van de inwoners van de gemeente Zuidplas. Je toont eigenaarschap door zelf de regie en verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan oplossingen, in te zetten acties en het bereiken van resultaten. Je bent kwaliteitsbewust, stelt hoge eisen en normen aan de kwaliteit van jouw werk. Jouw plannen, producten of diensten voldoen aan de verwachtingen van je omgeving. Dit alles doe je in goede samenwerking met je collega’s.

 

 • Voor deze functie is een HBO werk- en denkniveau een vereiste;

 • Je bent een strategische en oplossingsgerichte denker. Uiteraard beschik je over goede bestuurlijke en politieke sensitiviteit.

 • Adviserend bij ruimtelijke en/of verkeerskundige ontwikkelingen in de ontwerpfase op het gebied van wegen, riolering, kunstwerken en openbare verlichting;

 • Adviserend bij de technische voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van civieltechnische projecten;

 • Bijdrage leveren aan integrale beleidsontwikkelingen van de openbare ruimte, gekoppeld aan het bestuurlijke en politieke proces;

 • Richtinggevend en projectsturen inzake de realisatie van ontwerpplannen en meervoudige beheer- en projectplanplannen;

 • Adviserend voor de contractvorming en aanbesteding van werken aan derden en mede aanbesteden op het gebied van beheer openbare ruimte;

 • Je hebt het vermogen over de vele vakgebieden die raken aan IBOR heen te kijken en weet daarin hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden.

 • Ervaring met fusiegemeenten bestaande uit meerdere dorpskernen

 

 

 

Ons aanbod

 

Inzet gemiddeld 36 uur per week voor 1 jaar

 

Zin om te groeien?

Ben je enthousiast geworden? Ben jij maatschappelijk betrokken en gemotiveerd om de leefbaarheid van Zuidplas te vergroten? Zoek jij een plek waar jij jezelf kunt ontwikkelen en groeien? 

Similar projects

+ Search all projects