Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance beleidsadviseur coördinator landbouwsubsidies - 16u (zzp)

Posted Oct 20, 2022
Project ID: YIS 9122570
Location
Leeuwarden, Friesland
Timeline:
4 months
Starts: Oct 24, 2022
Ends: Feb 28, 2023
Hours/week
16 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Oct 25, 2022 2:00 PM

Provincie Fryslân

Uren: 16 per week

Schaal: 11

Duur: Expertise inhuur i.v.m. zwangerschapsverlof

Thuiswerken: Een hybride vorm van werken is mogelijk.

VOG: Deze functie kent een VOG plicht.

 

Coördinator landbouwsubsidies

Wil jij van waarde zijn voor de landbouw en plattelandsontwikkeling in Fryslân? Vindt jij het leuk op subsidieregelingen op te zetten en ben jij iemand die kansen ziet voor het binnenhalen van nieuwe (Europese) subsidies?

 

Voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector zijn Europese subsidies beschikbaar. Bij de opgave Landbouw zijn we daarom op zoek naar een collega die kansen ziet voor het inzetten van verschillende financiële middelen voor Fryslân. In deze functie werk je aan de invulling van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Dit beleid omvat twee onderdelen: landbouwsubsidies en subsidies voor plattelandsontwikkeling. In deze rol betrek je interne en externe stakeholders bij het uitwerken van diverse subsidieregelingen. Naast landbouw liggen er verbindingen met water, natuur, energie, klimaat en economie.

We zoeken een aanjager en verbinder die goed kan plannen en organiseren. Je werkt in deze functie veel samen met een mede coördinator, het landbouw team en collega’s van andere opgaven.


Inhoud van de functie

Een belangrijk onderdeel is het organiseren van de samenwerking met de opgaven die van de Europese middelen gebruik kunnen maken om hun beleidsdoelstellingen te halen. Samen met deze opgaven ontwikkel je subsidieregelingen en zorg je voor cofinanciering.

Intern zorg je dat de middelen uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de provinciale opgaven, worden ingezet in combinatie met de provinciale cofinancieringsbudgetten. Je adviseert de opgavemanager over de ontwikkeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de nieuwe programmaperiode. Je weet hoe programmafinanciering werkt en je krijgt ook de ruimte om dat op een degelijke manier te organiseren.

Je onderhoudt contact met het Regiebureau Plattelandsontwikkeling, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de evenknieën van andere provincies. Samen met de huidige coördinator, werk je aan het opbouwen van een interne projectgroep waarbij de financiën en procedures planmatig worden opgepakt. Je werkt proactief als het gaat om ontwikkelingen in de landbouwsector en rondom het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Je zet de lijnen uit en speelt slim in op samenwerkingskansen met relevante stakeholders als Wetterskip Fryslân, landschaps- en natuurorganisaties).

Je zorgt dat de benodigde besluiten tijdig door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten worden genomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de openstelling van uitvoeringsregelingen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de budgetbewaking en financiële planning. Hierbij werk je samen met de collega’s van financiën.

Tot slot verwachten we ook dat je inbreng levert in de uitwerking van de actiepunten van de Landbouwagenda. 
 

Aanvulling op vacature:

  • moet een echte verbinder zijn
  • achtergrond met landbouw hebben (begrijpen waar het over gaat, gevoel voor hebben)
  • Moet ook kunnen schrijven, stukken opleveren
  • 50/50 kantoor en thuis, dagen zijn flexibel. Maandag werken ivm portefeuille overleg.

 

Je hebt minimaal HBO-werk en denkniveau en je bent goed in coördineren, plannen en organiseren. Daarnaast ben je een verbinder die samenwerking stimuleert. Dit doe je intern, maar ook extern. Je bent proactief en kunt goed overzicht houden. Je bent in staat een proces goed in te richten en de stappen te bewaken. Je weet wanneer je specialistische kennis moet inzetten op juridisch en financieel vlak. Daarnaast ben je een netwerker en kun je goed in teamverband samenwerken.

Similar projects

+ Search all projects