Gemeenteprojecten

Freelance Begeleider Verkeersveiligheidsprojecten

Geplaatst 29 mrt. 2021
Project ID: YIS000573
Plaats
Barendrecht
Duur
8 maanden
(1 mei 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Inleiding BAR-organisatie en cluster Ontwikkeling Leefomgeving en Regio

De BAR-organisatie werkt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Drie zelfstandige gemeenten, één moderne uitvoeringsorganisatie. Werken in een groot gebied met veel bedrijvigheid, 117.000 inwoners én voor drie gemeentebesturen: dat is uniek en uitdagend!


Het cluster Ontwikkeling Leefomgeving en Regio bestaat uit drie teams:

–        Verkeer & mobiliteit

–        Energietransitie & klimaatadaptatie

–        Verstedelijking, ondernemers- en verblijfsklimaat


Binnen het cluster gaan we ons richten op een aantal overkoepelende opgaven, zoals verstedelijking, de energietransitie, mobiliteitstransitie, het creëren van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, gezondheid en duurzaamheid. Integraliteit is een belangrijk sleutelwoord voor dit cluster en voor de samenwerking in de organisatie: we gaan mét elkaar de integrale opgaven verder vormgeven, ook met andere clusters in de organisatie en met regionale partners.


Wat is de visie van team Verkeer & Mobiliteit?

De auto-afhankelijkheid verminderen en het vervoer minder afhankelijk maken van fossiele bronnen. Maar wel de bereikbaarheid voor inwoners en ondernemers waarborgen. Die opdrachten spelen in veel gemeenten in Nederland. Bij de BAR-organisatie krijgen ze nog een extra dimensie. Onze drie gemeenten liggen in een verkeersintensief gebied. Als groeikernen van oudsher hebben we veel inwoners die voor hun werk op Rotterdam zijn georiënteerd. Snelwegen A15, A16, A29 en A38 doorsnijden ons grondgebied. En we kennen een mix van steden en dorpen die elk een eigen aanpak vragen. Dat maakt het vakgebied Verkeer & Mobiliteit binnen de BAR-organisatie echt anders. Je komt een variatie aan vragen tegen die niet standaard zijn. Als team waarborgen we de afstemming en integrale adviezen op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. Altijd zodanig dat onze klant (inwoners, ondernemers, belanghebbenden en interne collega’s) zich goed geholpen voelt. Voor jou hebben we specifieke werkzaamheden klaarliggen!


Wat zijn specifiek jouw werkzaamheden?

Je gaat aan de slag met het verder vormgeven en ten uitvoer brengen van concrete verkeersveiligheidsprojecten. Hierbij ben je de spin in het web (begeleider) tussen de verschillende betrokken teams. Hierbij kun je denken aan projecten als het duurzaam veilige inrichten van wegen, het opwaarderen van fietsverbindingen, het veilig inrichten van fiets- en voetgangersoversteekplaatsen en verkeersveiligheidsprojecten rond schoolomgevingen. Je werkt zelf de verkeerskundige onderdelen en adviezen uit (waar nodig inclusief schetsen) en gaat samen met andere betrokken vakteams (bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, werkvoorbereiding/ontwerptekenaars, projecten buitenruimte, communicatie en beheer) aan de slag om het project voor te bereiden tot aan de uitvoering. Dit ga je specifiek doen voor de gemeente Albrandswaard.


Wat vragen wij van je?

Je bent een échte enthousiasmerende aanpakker en communiceert makkelijk met collega’s intern, bestuurders en onze inwoners; zowel pratend als schrijvend. Verder vinden we het erg belangrijk dat je goed kan prioriteren en verwachtingen al vooraf kunt managen (zowel richting collega’s als richting onze inwoners). Je hebt een verkeerskundige opleiding op hbo-niveau en enkele jaren relevante werkervaring. Met de integrale aanpak die we als team voorstaan, bekijk je vragen met een brede blik. Je weet wat er landelijk speelt in je vak en je trekt die mobiliteitsontwikkelingen door naar de projecten voor de gemeente Albrandswaard.


Must haves

  • Aantoonbare ervaring met het oppakken van concrete verkeersveiligheidsprojecten (herinrichting van wegprofielen, maatregelen schoolomgeving, inrichting oversteekvoorzieningen etc.);
  • Project kunnen draaien van A- Z, zowel inhoudelijk als procesmatig (tijd de juiste vakdisciplines en inwoners/belanghebbenden laten aahaken);
  • Afgeronde verkeerskundige opleiding;
  • Communicatief vaardig.


Pre's

  • Ervaring met begeleiding van concrete verkeersprojecten;
  • Gemeente ervaring.


Sollicitatie deadline is 01-4 om 10:00 uur

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten