Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance bedrijfscontactfunctionaris / beleidsadviseur economie (zzp)

Posted Jun 7, 2022
Project ID: YIS 9115987
Location
Barendrecht, Zuid-Holland
Duration
6 maanden
(Jul 4, 2022 - Dec 31, 2022)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jun 15, 2022 12:00 PM

Startdatum: zo snel mogelijk/ uiterlijk 4 juli 2022.

Einddatum: 31 december 2022.

Optie tot verlenging? Ja.

Min/max aantal uur per week? Minimaal 32, maximaal 36 uur per week.

Vaste werkdagen gewenst / vereist? Nee.

Mogelijkheid tot thuiswerken? Ja.

Tariefstelling: schaal 11.

Minimaal aantal recente en relevante jaren werkervaring? 2 jaar.

 

 

Must haves (knockouts)?

•   Plug & play;

•   Ervaring als bedrijfscontactfunctionaris;

•   Netwerker;

•   Gemeentelijke ervaring;

•   Pro-actief opstellen richting ondernemers binnen de gemeente Barendrecht.

 

Pre's?

•   Ervaring met beleid schrijven.

 

Wanneer gesprekken met eindkandidaten (bij voorkeur op locatie, Barendrecht)?

Maandag 20 juni gehele dag.

Donderdag 23 juni gehele dag.

 

 

Bedrijfscontactfunctionaris gemeente Barendrecht:

 

•   Bouwt op en houdt contacten in stand met lokale branche- en gebiedsgerichte organisaties en de lokaal gevestigde ondernemers;Organiseert besprekingen om tijdig en compleet de organisaties te informeren, dan wel kennis te nemen van hun opvattingen;

•   Is eerste aanspreekpunt voor ondernemers, bespreekt met de voorzitter/ wethouder de stand van zaken ten aanzien van promotieactiviteiten en projecten, legt afspraken vast en coördineert de (geïntegreerde) afwikkeling daarvan;

•   Fungeert als eerste aanspreekpunt voor ondernemers en fungeert als intermediair tussen de ondernemer en de betrokken vakafdelingen;

•   Verstrekt informatie over producten, regelingen, procedures, het invullen van formulieren en algemene administratieve aangelegenheden;

•   Neemt (vergunning)aanvragen en verzoeken in ontvangst en speelt deze voor behandeling/ afhandeling door naar de betreffende vakafdeling(en) en bewaakt de afhandeling;

•   Regisseert naar eigen inzicht het proces dat leidt tot het gewenste antwoord of oplossing;

•   Signaleert onbedoelde effecten en tekorten in regelingen en voorzieningen.

 

Beleidsondersteuning en - uitvoering

•   Ondersteunt bij de ontwikkeling en implementatie van beleid;

•   Doet voorstellen tot aanpassing van regelingen en procedures;

•   Geeft voorlichting aan en overlegt met externe organisaties en (overheids)instanties over de implementatie van beleid, gevolgen, knelpunten en mogelijke oplossingen.

 

Similar projects

+ Search all projects