Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance assistent beheerder riolering (zzp)

Posted Jun 13, 2023
Project ID: YIS 9135048
Location
Gouda
Timeline:
2 months
Starts: z.s.m.
Ends: Dec 16, 2023
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 22, 2023 9:00 AM

Startdatum: Z.s.m.

Aantal uur per week: 32/36

I.v.m. tijdelijke afwezigheid van de assistent rioolbeheer 

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomstAssistent beheerder (Rioleringen)

Let op: Ervaring met riolering is echt een eis. Dit omdat circa 90 a 95% van alle werkzaamheden over vrijverval riolering gaan.


In Gouda vinden we het belangrijk te zorgen voor een leefbare stad. Ten eerste omdat we een unieke, historische stad zijn die we mooi en aantrekkelijk willen houden. Maar ook omdat dit bijdraagt aan de tevredenheid en veiligheid van onze 70.000 inwoners en bijna 800.000 jaarlijkse bezoekers. Gouda ontwikkelt zich volop. Er vinden veel ruimtelijke ontwikkelingen plaats, die samen met ontwikkelaars en particulieren op integrale wijze worden vormgegeven. Ook is er veel aandacht voor de implementatie van de Omgevingswet, wat in Gouda programmatisch wordt opgepakt.


Met wie werk je samen?

De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de boven- en ondergrondse ruimte van o.a. speelterreinen, groen en wegen tot rioleringen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en vergunningen voor kabels en leidingen. Ook is de afdeling opdrachtgever van grootschalige onderhouds- of vervangingsprojecten (o.a. rioolvervanging) en heeft daarmee een breed werkterrein. De afdeling bestaat uit:· Bureau dagelijks beheer;· Uitvoeringsbeleid (beleid/verhuur en beheer woonwagenstandplaatsen en programmamanagement) en· Geo- & databeheer.


Het werkterrein van de afdeling raakt hiermee direct de beleving van veel burgers, instellingen en bedrijven in Gouda en heeft korte lijnen met het bestuur. De afdeling staat er goed voor: alle medewerkers staan voor resultaat en samenwerking in goede sfeer. 

Binnen het bureau dagelijks beheer bestaat het team riolering uit vier functies: een productbeheerder, assistent beheerder, directievoerder en toezichthouder. Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks beheer- en onderhoud. Daarnaast zijn er een databeheerder en een strategisch rioolbeheerder actief op dit taakveld.


Als assistent beheerder ben je de spil in het dagelijks beheer- en onderhoud op het gebied van rioolbeheer. Je analyseert de meldingen en zet die door naar de aannemer voor uitvoering. Je communiceert met bewoners en weet hen goed te woord te staan. Vrij verval riool, IT drainage, persleidingen en gemalen zijn voor jou gesneden koek.


Wat ga je doen:


 • Als assistent ondersteun je de productbeheerder bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden (contractmanagement, uitvoeringsrisico’s, beheer knelpunten, toetsen en adviseren bij rioolplannen, etc.);

 • Je waarborgt dat de aannemende partij het afgesproken kwaliteitsniveau levert zodat de openbare ruimte voldoet aan de (door de raad) vastgestelde kwaliteitsnormen;

 • Je zorgt ervoor dat vragen en meldingen snel en zorgvuldig worden behandeld door de toezichthouder of pakt deze waar nodig zelf op;

 • Bij omvangrijke knelpunten ga je in gesprek met bewoners, ondernemers of andere belanghebbenden;

 • Je bepaalt aan de hand van de gewenste kwaliteit, de te nemen maatregelen en hiermee gemoeide kosten;

 • Je ondersteunt de beheerder bij het voorbereiden van (kleine) onderhoudsprojecten of het voorbereiden van inspecties en bereidt desgevraagd deelopdrachten voor;

 • Tijdens je werkzaamheden ben je een verlengstuk van de gemeentelijke organisatie en heb je een “oog en oor” functie;Wat heb je in huis?

 • Een afgeronde MBO+ opleiding (of startende HBO’ er) in de richting civiele techniek, werktuigbouwkunde of elektrotechniek;

 • Bij voorkeur ervaring in een vergelijkbare functie;

 • Bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring riooltechniek

 • Kennis van gemalen 

 • Kennis en ervaring met contractbeheersing, RAW-systematiek 

 • Overzicht en praktisch technisch inzicht;

 • Ervaring in het gebruik van Microsoft office pakketten Word, Excel en Powerpoint;

 • Bij voorkeur ervaring in het gebruik van beheerpakketten, bij voorkeur Kikker en Geovisia;

 • Bij voorkeur ervaring in gebruik telemetrie, bij voorkeur H2GO;

 • Bij voorkeur bekend zijn met (milieu)regels rondom riolering en grondwater;

 • Zowel schriftelijk als mondeling een goede beheersing van de Nederlandse taal enJe beschikt daarnaast over de volgende competenties:

 • Klantgericht:.

 • Samenwerken:

 • Resultaatgericht:.

 • Zelfstandigheid:

 • Plannen en organiseren:

 • Kostenbewust: 

Similar projects

+ Search all projects