Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance afdelingsmanager ondernemen & ontwikkelen (zzp)

Posted Nov 3, 2022
Project ID: YIS 9123256
Location
Helmond, Noord Brabant
Hours/week
36 hrs/week
Timeline
3 months
Starts: Nov 14, 2022
Ends: Feb 13, 2023
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Nov 8, 2022 1:00 PM

Startdatum inzet: 14-11-2022

Einddatum inzet: 13-2-2023

Uren per week: 36,00

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 

De afdeling Ondernemen & Ontwikkelen (O&O) zorg voor de juiste randvoorwaarden, zodat inwoners en ondernemers maximaal kunnen ondernemen, wonen en leven. Dat doen we samen met partners en stakeholders, integraal en vraaggericht. De afdeling werkt van buiten naar binnen en stelt het netwerk centraal; de behoefte en ontwikkelingen in de markt en de omgeving om ons heen zijn richtinggevend. Daarnaast komen de werkzaamheden voort uit provinciaal of landelijk beleid.

 

De afdeling O&O bestaat uit vijf teams: het team ‘Netwerken en Markten’, 3 teams ‘Expertise en Ontwerpen’, met elk een eigen portefeuille (variërend van mobiliteit, economie, wonen) en het team Vergunningen. Het team Netwerken en Markten onderhoudt actief de relaties met (samenwerkings)partners en klanten: ondernemers, instellingen, verenigingen, corporaties, onderwijs etc. Het team is hun eerste aanspreekpunt, ondersteunt, adviseert, informeert, verbindt en stimuleert partijen en initiatieven. Functies binnen het team zijn accountmanagers, acquisiteurs, netwerkers en vernieuwers. Het team vertaalt de ontwikkelingen en behoeften naar concrete opdrachten/projecten voor Expertise & Ontwerpen of andere afdelingen.

De teams Expertise en Ontwerpen zorgen als expertisecentrum voor de vereiste kennis binnen de gemeentelijke projecten en programma’s. Veelal in samenwerking met andere afdelingen en externen, en altijd in afstemming met bestuur en beleid. Deze teams zorgen ook voor verankering in o.a. bestemmingsplannen en beleidskaders. Functies zijn: beleidsadviseurs en -medewerkers, ontwerpers (verkeerskundig, stedenbouwkundig, landschapsarchitecten, tekenaars) en vakjuristen.

 

De uitdaging 

Bij de afdeling Ondernemen & Ontwikkelen ligt een belangrijke ontwikkelopgave. De grootste opgave

voor de afdeling O&O zal liggen in het plaatsen van de fysiek / ruimtelijke keten in de context van de

sociaaleconomische en –maatschappelijke opgaven. Traditionele clusters of domeinen zijn niet meer

vanzelfsprekend en vraagt mogelijk om een andere inzet van kennis en competenties van

medewerkers. Dit vraagt om een verandering in perspectief bij management en medewerkers als ook

een andere vormgeving van de werkprocessen. De vraag van de omgeving is leidend en de

vakspecialisten zullen primair in opdracht moeten werken in plaats van vanuit eigen autonome invulling van de werkzaamheden). Het sterker gericht zijn op de omgeving en externe doelgroepen betekent ook een sterkere nadruk op dienstverlening en klantgerichtheid. De medewerkers binnen de gehele afdeling moeten vraaggericht kunnen werken, met oog voor snelheid, kwaliteit maar ook zakelijkheid.

  

De Afdelingsmanager Ondernemen & Ontwikkelen stuurt en geeft richting aan de afdeling, de teammanagers en de processen binnen de afdeling. Ook zorgt hij/zij voor innovatie en stuurt op vraagstukken vanuit de buitenwereld, de organisatie en het organisatieonderdeel. Daarnaast levert de afdelingsmanager een bijdrage aan het strategische concernbeleid. De afdelingsmanager is tevens adviseur en sparringpartner van de Algemeen directeur.

 

Specifiek stuurt deze afdelingsmanager het team netwerken en markten zelf aan. De vier

teammanagers richten zich op de teams Expertise en Ontwerpen en Vergunningen. Gezamenlijk

sturen zij op de professionalisering van de afdeling, het doorontwikkelen van de positie van Helmond

als stad (en de mogelijkheden hiertoe), het meer integraal werken van de experts en het in opdracht

werken van de medewerkers uit het team Expertise en Ontwerpen.

 

De ideale kandidaat

De ideale kandidaat is een ervaren ondernemende manager, iemand met een WO achtergrond, commercieel sterk en met sterk geloof in eigen kunnen. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie, binnen een gemeentelijke organisatie. Dit vanwege het feit dat je een volwaardig sparringpartner bent voor de directie. Je bent netwerker pur sang, bezit gedegen inhoudelijke kennis op het gebied Ondernemen & Ontwikkelen en bent van nature een verbinder en motivator voor anderen. Voor de functie van afdelingsmanager O&O zoeken we iemand met een positieve grondhouding en een dienstverlenende instelling.

 

Specifiek voor het management hanteert Helmond gebalanceerd leiderschap. Hieronder wordt een leider verstaan die op de achtergrond verantwoordelijkheid neemt en bouwt aan een organisatie die langdurig investeert in het leveren van prestaties, affectie van medewerkers, innovatie en het bieden van een zekere mate van stabiliteit.

 

Over gemeente Helmond

Werken bij de gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn in gemeente Helmond mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk heeft de gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die moet worden gehandhaafd, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Het standaard antwoord is niet ‘Nee, mits’, maar ‘Ja, tenzij’.

 

Er wordt met trots gewerkt vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën.

 

Similar projects

+ Search all projects