Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance adviseur wonen / onderhandelaar prestatieafspraken (zzp)

Posted Aug 16, 2022
Project ID: YIS 9119522
Location
Zuidplas , Zuid-Holland
Duration
6 maanden
(Sep 1, 2022 - Mar 1, 2023)
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Aug 31, 2022 12:00 PM

Startdatum zsm

Duur opdracht: 6 maanden met optie tot verlenging

Aantal uur per week: 12-24 uur per week

Schaal: 11/12

Indicatie uurtarief: marktconform

Deadline n.v.t. geschikte kandidaten worden na het aanbieden voorgedragen.

 

Je dient te beschikken over eigen telefoon en laptop.

 

De gemeente die je laat groeien!

Zuidplas is een fusiegemeente die bestaat uit de dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen. 

We bestaan pas 11 jaar, en net als een echte tiener groeien we hard. Dat biedt kansen: in je dagelijks werk én voor je carrière. Door onze ligging tussen Rotterdam en Gouda kun je jezelf ook aan grootstedelijke vraagstukken wagen. En de regio Midden-Holland waarin we ons bevinden, is eigenlijk een soort Nederland in het klein. Met een interessant speelveld, zowel politiek als geografisch.

 

Zuidplas groeit de komende jaren flink in inwoneraantal en daarmee ook in het aantal collega’s in de organisatie. We staan voor uitdagende opgaven en passen onze werkwijze aan de vragen vanuit de samenleving aan. Om aan te sluiten op die ontwikkelingen is op interactieve manier een concernplan Zuidplas Groeit! en veranderplan gemaakt, inclusief een nieuwe organisatievisie voor Zuidplas. De organisatieontwikkeling heeft als stip op de horizon de hoofdopgaven: Opgavegericht, Zelforganiserend, Slagvaardig en Wendbaar en is nog in volle gang.

 

Ben jij een senior beleidsadviseur Wonen én als ervaren onderhandelaar geïnteresseerd om een dynamische groeigemeente te helpen met het maken van ambitieuze prestatieafspraken met de corporaties actief in haar gemeente? Dan zijn we op zoek naar jou!

 

Het team Wonen is één van de vakgroepen binnen het Cluster Ruimtelijk Beleid. 

Dit cluster houdt zich in de meest brede zin bezig met de inrichting van de ruimte in gemeente Zuidplas. Hierbij zijn de disciplines ruimtelijke ordening, planologie, stedenbouw, landschap, wonen, mobiliteit, milieu & duurzaamheid, economische zaken en integrale strategische advisering in vakgroepen vertegenwoordigd. 

Het cluster levert ondersteuning en advies voor zowel algemene beleidsdoelstellingen en visies van de gemeente Zuidplas als de diverse programma’s en projecten binnen de gemeente, van de invoering van de omgevingswet, (rand)stedelijke en landschappelijke opgaven tot het unieke Middengebied waar het Vijfde Dorp ontwikkeld wordt. Hierbij wordt o.a. nauw samengewerkt met het cluster Gebiedsontwikkeling & Planeconomie en het cluster Beleid Samenleving. Omdat de gemeente groeit, zijn er volop kansen en is er inspirerend werk voor alle collega’s! 

Ga jij ervoor om samen met ons een sterke vakgroep Wonen neer te zetten?

 

Welke insteek werkt het beste voor de prestatieafspraken die we de komende jaren gaan maken met corporaties? Hoe vertegenwoordigen we optimaal het beleidsterrein wonen voor interne en externe partners in een sterk groeiende gemeente? Hoe verhoudt het werkveld zich tot thema's als duurzaamheid, sociale en maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld armoede en woningvoorraad? Zomaar een paar belangrijke vragen waar we bij de gemeente Zuidplas een antwoord op moeten vinden.

 

Als senior-adviseur en ervaren onderhandelaar ligt voor jou de focus op prestatieafspraken en relaties met corporaties. 

De komende maanden zal je bezig zijn met de afronding en evaluatie van de lopende afspraken evenals het beoordelen van de biedingen voor 2023 en het opstellen van een raamovereenkomst met aangewezen partijen. Kortom je bent druk met het in de steigers zetten van een nieuw systeem van prestatieafspraken, inclusief bestuurlijk en gemeentelijk besluitvormingstraject. De uitdagingen op genoemde thema’s zoals duurzaamheid neem je hierin intrinsiek gemotiveerd en met overtuigingskracht mee. 

Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met onderhandelen en het onderste uit de kan halen voor eenieder betrokken.

Als collega van vakgroep wonen zorg je samen dat ontwikkelingen op de voet worden gevolgd en neem je dit mee in je werk. Je bent met hen verantwoordelijk voor de regionale afstemming en advisering van interne en externe partners over wonen in de volle breedte. 

 

Gemeente Zuidplas biedt een dynamische en ambitieuze werkomgeving met betrokken collega’s en mensgericht management. Je bent daardoor verzekerd van een leuke en uitdagende tijd! Wij werken Hybride waardoor variabele werktijden en thuiswerken tot de mogelijkheden behoord. 

 

Jij neemt mee: 

Als senior-adviseur en ervaren onderhandelaar ligt voor jou de focus op prestatieafspraken en relaties met corporaties. 

De komende maanden zal je bezig zijn met de afronding en evaluatie van de lopende afspraken evenals het beoordelen van de biedingen voor 2023 en het opstellen van een raamovereenkomst met aangewezen partijen. Kortom je bent druk met het in de steigers zetten van een nieuw systeem van prestatieafspraken, inclusief bestuurlijk en gemeentelijk besluitvormingstraject. De uitdagingen op genoemde thema’s zoals duurzaamheid neem je hierin intrinsiek gemotiveerd en met overtuigingskracht mee. 

Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met onderhandelen en het onderste uit de kan halen voor eenieder betrokken.

Als collega van vakgroep wonen zorg je samen dat ontwikkelingen op de voet worden gevolgd en neem je dit mee in je werk. Je bent met hen verantwoordelijk voor de regionale afstemming en advisering van interne en externe partners over wonen in de volle breedte. 

 

·       Je hebt WO werk- en denkniveau

·       Je hebt ervaring in of aantoonbare affiniteit met een dergelijke functie binnen een (middel)grote gemeente of woningcorporatie

·       Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en onderhandelingstechnieken, waarbij je oplossingsrichtingen inbrengt en win-win realiseert

·       Je werkt zelfstandig en zoekt actief samenwerking met collega’s en partners waar relevant

Je bent een professional die met haar/zijn energie en vakkennis collega’s inspireert en gemeente Zuidplas laat groeien

 

Werk je graag in een politieke en uitdagende omgeving en heb je gewerkt bij een gemeente of woningcorporatie? En/of lees je dit en ben je enthousiast of nieuwsgierig? Laat ons dan weten wie je bent!

 

 

Similar projects

+ Search all projects