Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance adviseur vastgoed (zzp)

Posted Jul 4, 2022
Project ID: YIS 9117375
Location
Maasdam , Zuid-Holland
Duration
5 maanden
(Jul 18, 2022 - Dec 30, 2022)
Hours/week
16 hrs/week
Payrate range
Unknown

Startdatum inzet: zo snel mogelijk

Aantal uur per week: 16

Duur opdracht: in eerste instantie voor 3 maanden met kans op verlenging (uiterlijk tot 31 december 2022)

 


Wij zoeken een adviseur vastgoed die ervaring heeft met intensieve contacten met externen (verenigingen, stichtingen, etc.), zelfstandig een werkgroep en/of stuurgroep kan informeren/aansturen, snel een vastgoedportefeuille doorziet en kansen/mogelijkheden kan vertalen naar toekomstplannen.

 

Status project 'vastgoed op orde'

In april 2020 stelde de raad een startnotitie vast waarin een integraal accommodatieplan (IAP) als onderdeel van het project 'vastgoed op orde' is benoemd. In het 4e kwartaal van 2021 startten wij met een 'deel-IAP' voor de dorpen Goudswaard en 's-Gravendeel.

 

Voor deze eerste twee dorpen – Goudswaard en ’s-Gravendeel - volgden wij een intensief participatieproces. Wij begonnen met een analyse van verslagen van in voorgaande jaren gevoerde gesprekken met maatschappelijke gebruikers van gemeentelijk vastgoed en belanghebbenden vanuit bijvoorbeeld welzijn, cultuur en onderwijs. Verder organiseerden wij een open inloopavond in elk dorp. Tijdens deze inloopavonden konden de wensen op het gebied van huisvesting en zeker ook van eventueel voor maatschappelijke organisaties beschikbaar vastgoed worden ingebracht. Voor de dorpsvereniging in Goudswaard verzorgden wij op hun verzoek apart een presentatie over het op te stellen integraal accommodatieplan. Als slot van deze inventarisatiefase presenteerden wij de opbrengst van deze inventarisatie van wensen, behoeften, knelpunten, etc. in opnieuw een open inloopavond in beide dorpen afzonderlijk.

 

De bedoeling is dat de gemeente Hoeksche Waard na de afsluiting van deze inventarisatiefase mogelijke scenario’s beschrijven om knelpunten op te lossen en om aan wensen en behoeften van maatschappelijke organisatie tegemoet te komen. Deze ‘scenariofase’ begint nu voor Goudswaard en ’s-Gravendeel.

 

Het 'deel-IAP' voor deze twee dorpen bestaat in hoofdlijnen uit:

 

1.          een voor beide dorpen min of meer gelijkluidend algemeen deel waarin wij samengevat onder meer beschrijven het inmiddels vastgestelde vastgoedbeleid en inhoudelijk beleid (zoals m.b.t. wonen, welzijn en zorg en cultuur);

 

2.          een voor elk dorp specifiek deel met daarin een beschrijving van onder andere beschikbare gemeentelijke accommodaties met bijbehorende informatie, de beschikbare accommodaties van derden voor maatschappelijke doeleinden, de opgehaalde wensen en behoeften, de (mis)match tussen 'vraag' en 'aanbod' en de mogelijke scenario's voor het oplossen daarvan;

 

3.      een concrete uitvoeringsagenda per dorp met daarin nader te onderzoeken en/of uit te voeren acties die voortvloeien uit het desbetreffende 'deel-IAP'.

 

Het 'deel-IAP' voor Goudswaard en 's-Gravendeel preludeert op een IAP voor de hele gemeente Hoeksche Waard. Het zijn als het ware twee modules van het uiteindelijk beoogde totaal. Daarom moet reeds nu bij de opzet en inhoud van die 'deel-IAP's' rekening worden gehouden met het nog op te stellen - of beter gezegd: dorpsgewijs verder uit te breiden - complete IAP voor de hele gemeente Hoeksche Waard.

 

Bij het opstellen van de 'deel-IAP's' werken wij nauw samen met medewerkers uit bijvoorbeeld de teams Participatie & Leefbaarheid en Opvoeden & Opgroeien. De 'deel-IAP's' voor Goudswaard en 's-Gravendeel moeten uiterlijk in december 2022 gereed zijn.

 

Voor deze opdracht zoeken wij een geschikte persoon/organisatie die direct of in ieder geval op heel korte termijn inzetbaar is.

 

Jij brengt mee: 

Opleiding: HBO werk- en denkniveau (vastgoedmanagement, vastgoed - en makelaardij of vergelijkbaar)

Minimaal 5 jaar ervaring in een gemeentelijke organisatie c.q. met gemeentelijke processen (o.a. bestuurlijke processen)

Similar projects

+ Search all projects