Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance adviseur toerisme & recreatie (zzp)

Posted Sep 12, 2023
Project ID: YIS 9139527
Location
Almere, Hybrid
Timeline:
6 months
Starts: z.s.m.
Ends: Mar 24, 2024
Hours/week
16 hrs/week
Payrate range
70 - 83.5 €/hr
Application Deadline: Sep 25, 2023 12:00 PM

Startdatum: z.s.m.

Duur opdracht: 6 maanden met kans op verlenging

Aantal uren week: 16 uur

Inschaling: <schaal> 9-10

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


In deze opdracht ga je je bezig houden met de versterking van toerisme & recreatie vanuit de afdeling Economische Ontwikkeling & Grondzaken (EOG).


Je bent een medior adviseur die zich vooral richt op de uitvoerende taken die voortkomen uit de doelstellingen van de Agenda Toerisme & Recreatie.

In 2016 is de Agenda Toerisme & Recreatie 2016-2022 vastgesteld.

Deze agenda is opgebouwd rondom drie pijlers: placemaking (versterken gebieden), thematische ontwikkeling (voor Almere onderscheidende thema’s versterken) en excellent gastheerschap.


Het team Toerisme & Recreatie heeft de afgelopen jaren flinke stappen gezet in de ontwikkeling van toerisme & recreatie. De speerpuntgebieden die benoemd zijn, zijn allen verankerd in het Fonds Verstedelijking Almere. Daarnaast werken we aan voor Almere belangrijke thema’s.


Met name op het gebied van ‘waterrecreatie’ zijn stappen gezet. Bovendien is de verbinding met de sector maar ook met de interne organisatie versterkt en ‘weet men ons te vinden’.

Afgelopen maanden is gewerkt aan een nieuwe Agenda Toerisme & Recreatie. Daarvoor zijn vele interviews gehouden met collega’s en de sector. Ook met de wethouder is meermalen afgestemd. Dit heeft geleid tot een nieuwe Agenda Toerisme & Recreatie 2023-2030.


Deze nieuwe agenda borduurt voort op de voorgaande agenda T&R 2016-2022. We werken daarin verder aan de versterking van de eerder benoemde speerpuntgebieden. Daarnaast is het gebied Almere Pampus toegevoegd. Binnen de thema’s is meer beweging. Een aantal thema’s is vervallen, een enkel nieuw thema is toegevoegd. Verder blijven we werken langs de drie pijlers gebieden, thema’s en excellent gastheerschap. De nieuwe agenda wordt in het najaar aangeboden aan het bestuur.

Wat ga je doen

· Je werkt aan de versterking van de basisvoorzieningen voor toerisme & recreatie. Denk daarbij aan routeontwikkeling, bewegwijzering, (digitale) informatievoorzieningen en een boekingssysteem. Verder adviseer je in projecten en programma’s als het gaat om de kansen voor toerisme & recreatie en zoek je de (interne) verbindingen op de voor Almere belangrijke recreatieve thema’s. Daarnaast sluit je aan bij de diverse overleggen met de sector.

· Jij trekt zelfstandig en vanuit eigen initiatief de belangrijke beleidsopgaven, waarbij je actief stakeholders op zoekt en zicht krijgt op kansen, vraagstukken en oplossingen. Je maakt de tactische vertaling naar gebieden, thema’s en stakeholders in de stad en zorgt er ook voor dat het beleid ook daadwerkelijk tot uitvoering komt.

· Je begrijpt met welke mensen je binnen en buiten moet schakelen om effectief samen te werken om de beleidsvisies tot succesvolle uitvoering te brengen;

· Ook onderhoud je intensief contact met interne collega’s en externe stakeholders. Je legt verbinding tussen de inhoudelijk-strategische vraagstukken en de verbinding met buiten, zoals met de MRA, de provincie en met het bedrijfsleven;

· Je bent zelfstandig en breed inzetbaar, waarbij jouw heldere aanpak leidt tot concrete resultaten voor toerisme en recreatie in Almere.

 

Uitbreiden van het toeristisch knooppuntennetwerk met wandelknooppuntensysteem

Inventariseren (2023) en uitrol van een nieuw wandelknooppuntennetwerk (2024)

Uitrol i.s.m. provincie Flevoland als het gaat om project ‘toeristische rustpunten Flevoland’

Advisering projecten, programma’s;

Advisering en aanhaking werkoverleggen Kustzone Poort en Almere Centrum (programmatafel)

Amsterdam Bezoeken Holland Zien (ABHZ) van de MRA: leveren input voor regio New Land i.s.m. gem. Lelystad, provincie en Visit Flevoland en ACM.

Basis op orde

Opzetten van een boekingssysteem i.s.m. de sector, Stichting Leisure Belang Almere, ACM en Wonderbit

Toeristische bewegwijzering voor de auto/ fiets/ wandelaar uitrollen voor twee speerpuntgebieden (Nationaal Park Nieuw Land en Kustzone Poort).

Thema’s versterken d.m.v. interne samenwerking en verbinding;

Optimaliseren gebruik van water voor waterrecreatie i.s.m. Stadsruimte incl. bijbehorende voorzieningen.

Thema’s Urban & Architectuur en Landschap & Natuur

Diverse overleggen

Overleg collega’s T&R (senior en accountmanagement)

Bijwonen hoteloverleg, overleg Stichting Leisure Belang Almere, platform Toerisme & Recreatie

Overleg Communicatie & Marketing intern


Wat breng je mee en wie ben jij?

· Je heb minimaal 5 jaar gemeente ervaring;

· Je brengt eerdere werkervaring mee gericht op het ontwikkelen van toerisme & recreatie;

We zijn op zoek naar een nieuwe collega die goed is het zelfstandig vertalen van opgaven naar acties. Je hebt oog voor het grotere geheel maar weet goed focus te houden op jouw specifieke opdrachten. Je bent sterk in het aanpakken van concrete klussen en bewaakt daarbij de voortgang voortdurend. Daarnaast zoek je de verbinding met interne collega’s en stem je af met het team toerisme & recreatie.

Je gedijt goed in een omgeving met een hoge dynamiek, weet snel je weg te vinden en je eigen agenda te vullen. Je bent kritisch op je eigen rol, maar zeker ook relatiegericht.

Similar projects

+ Search all projects