Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance adviseur toekomstscenario kind- en gezinsbescherming sociaal domein (zzp)

Posted Sep 14, 2023
Project ID: YIS 9139630
Location
Capelle aan den IJssel
Timeline:
6 months
Starts: Oct 9, 2023
Ends: Mar 31, 2024
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 20, 2023 12:00 PM
 • Per oktober tot einde maart 2024

 • Uren: 24u/week

 • Beschikbaarheid, bijzonderheden en eventuele motivatie graag in het cv opnemen (of in een aparte motivatie).

 • Gemeente Capelle aan den IJssel werkt volgens het principe bring your own device (telefoon & laptop)
Momenteel is tijdelijk behoefte aan extra capaciteit vanwege de ontwikkelingen Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (Toekomstscenario) binnen de unit Maatschappelijke Zorg en Participatie van de afdeling Samenleving in Capelle aan den IJssel.

Het huidige jeugdzorgstelsel wat zich bezighoudt met veiligheid in gezinnen staat zwaar onder druk.

Hoog ziekteverzuim, hoog personeelsverloop, veel te lange wachttijden, geen doorstroom. Met als gevolg dat de kinderen en volwassenen, waarbij veiligheid een vraagstuk is, niet de ondersteuning krijgen die nodig is.

In de regio Rijnmond wordt het Toekomstscenario verder uitgewerkt in opdracht van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond. Lokaal en dus ook voor Capelle heeft dit een grote impact. Om zelf sturing te kunnen geven aan de keuzes die worden gemaakt, is het belangrijk dat we actieve deelnemer zijn van de regionale structuur.

Ook moeten we lokaal aan de slag om verbeteringen door te voeren. Hiervoor is het nodig dat in samenspraak met ons Centrum voor Jeugd en Gezin wordt uitgewerkt wat de landelijke en regionale ontwikkeling voor impact heeft op onze lokale inrichting, welke keuzes nodig zijn, wat dat vraagt aan randvoorwaarden en hoe hier invulling aan gegeven kan en gaat worden.

Uiteindelijk moet dit leiden tot gedragen besluitvorming. Deze ontwikkeling hangt samen met de structuren die er zijn voor HG/KM, VTRR, JBRR.

De afdeling Samenleving van de werkt aan de basis voor een sociaal vitale stad. We willen dat elke Capellenaar de mogelijkheid heeft om zich veilig en gezond te voelen, te participeren en zich te ontwikkelen. De afdeling ontwikkelt beleid, schept randvoorwaarden en regisseert. Zij doet dat in opdracht van het bestuur en in samenspraak met organisaties en bewoners en belanghebbenden die willen mee denken en werken aan onze doelen. De afdeling Samenleving bestaat uit vier units, te weten de unit Maatschappelijke Zorg en Participatie, de unit Jeugd, Educatie en Vrije Tijd, de unit Frontlijn en de unit Wmo. Het accounthouderschap van verschillende verbonden partijen in het sociaal domein, zoals Stichting Welzijn Capelle en het Centrum voor Jeugd en Gezin, waar de gemeente grote inhoudelijke en financiële belangen in heeft, is binnen de afdeling belegd.  

Harde eis: aantoonbare ervaring binnen een gemeente is vereist ivm gemeentelijke verantwoordelijkheden.

Verder neem je mee:

 • 24 uur per week beschikbaar.

 • WO werk- en denkniveau.

 • Sterke communicatieve vaardigheden: je kunt goed een standpunt overbrengen, je kunt schrijven en vindt het leuk je advies mondeling toe te lichten. 

 • Je werkt van buiten naar binnen, zoekt samenwerking met maatschappelijke organisaties.

 • Actuele kennis van de gemeentelijke verantwoordelijkheden inzake van Jeugdzorg, huiselijk geweld, kindermishandeling en Veilig Thuis is noodzakelijk

 • Een initiatiefrijke, resultaatgerichte instelling en zelfstandige werkhouding.

 • Een op samenwerking gerichte, enthousiaste en flexibele collega.

Similar projects

+ Search all projects