Gemeenteprojecten

Freelance Adviseur risicomanagement

Geplaatst 23 jul. 2021
Project ID: YIS 9099137
Plaats
Vught
Duur
3 maanden
(1 aug. 2021 - 31 okt. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Sollicitatie deadline: 28-7-2021 11:00

Uren: aantal uren tussen de 24/32 uur i.p.v. 36


Kern: de interne auditor draagt zorg voor een goede en adequate uitvoering van de interne controletaken in de organisatie.


Rol en taken

Als Internal Auditor ben je verantwoordelijk voor de regie en uitvoering van de (verbijzonderde) interne controle. Jij voert de werkzaamheden uit het interne controleplan uit om de procesbeheersing te testen. Vanuit de audits adviseer je over aanbevelingen om geconstateerde tekortkomingen op te lossen. Voor de proceseigenaren ben je de gesprekspartner om de interne beheersing te verbeteren.

Voor de procesbeheerders en proceseigenaren treed je op als sparringpartner en/of adviseur en je vertaalt bevindingen uit de interne controle naar maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit in de uitvoering van processen en het in control zijn van de organisatie.

Je stelt, in samenspraak met de teamleider en op basis van een risicoanalyse, het interne controleplan voor de organisatie op en begeleidt de interne controleurs (taak) bij de uitvoering van het plan. Je monitort de voortgang van de uitvoering, rapporteert over de bevindingen en adviseert het management over de te nemen maatregelen en aanpassingen. Als interne auditor ben je in staat de toegevoegde waarde van de interne controle uit te leggen en draagkracht voor de uitvoering van taken te creëren. Je adviseert het management over een ontwikkelplan om vanaf boekjaar 2022 als organisatie zelf een rechtmatigheidsverklaring te kunnen verstrekken.


Deze functie vereist van jou

Je hebt kennis van interne controle, data-analyse en risicomanagement met aantoonbare en relevante opleiding en/of werkervaring. Je weet in- en externe ontwikkelingen en risico’s te vertalen in noodzakelijke controlepunten. Je hebt een duidelijke visie op proces- en kwaliteitsmanagement en de ontwikkeling van het interne beheersingssysteem en kunt hierover gedegen en gezaghebbend adviseren. Je hebt een goed gevoel voor het ambtelijke krachtenveld; je begrijpt de afwegingen die daarin worden gemaakt. Je bent flexibel en je vindt het leuk om ontwikkelingen van methoden en technieken voor het uitvoeren van interne controles te volgen en door te voeren in onze organisatie.


 Je profiel

  • HBO bedrijfseconomie / accountancy of vergelijkbaar;
  • Ruime werkervaring op het gebied van Administratieve Organisatie en Interne Controle;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Ervaring op het gebied van data-analyse en risicomanagement.


Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten